Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2017 > sesja 25 strona główna 

sesja 25
 Uchwała nr XXV/261/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:32:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/262/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:34:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/263/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:36:58 Informację zaktualizowano 2017-05-25 09:38:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/264/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej orza wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:41:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/265/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej orza wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:42:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017 - 2026
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:53:22 Informację zaktualizowano 2017-05-31 08:48:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/267/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:55:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/268/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Stęszewa
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:58:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/269/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 10:00:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/270/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stęszew na lata 2017 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 10:02:09 Informację zaktualizowano 2017-05-25 10:02:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/271/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie utraty mocy uchwały nr XXIII/247/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia cennika usług hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 10:07:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/272/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia cennika usług hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 10:09:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku