Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia rozwoju na lata 2000-2015 strona główna 

Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Strategia rozwoju gminy Stęszew

Szanowni Stęszewianie


Z dużą satysfakcją prezentujemy "Strategię zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Stęszew". Jest ona wspólnym dziełem Samorządu Gminy, prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw i instytucji oraz innych osób - liderów naszego społeczeństwa.
   Strategia powstała przy wydatnej pomocy ekspertów ze Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, którzy wspierali nas podczas prac grup problemowych, wypracowujących poszczególne elementy tej Strategii.
   Opracowany przez nas dokument Strategii wskazuje na mocne i słabe strony gminy, szanse i zagrożenia związane z jej rozwojem. Określa główne problemy jakie nurtują nasze społeczeństwo. Wskazuje najważniejsze cele
i zadania, jakie muszą zostać wykonane, aby wizja określona przez autorów Strategii stała się faktem.
W Strategii za najważniejsze cele przyjęliśmy:

  • zorganizowanie sprawnego systemu edukacji społeczeństwa,
  • zorganizowanie sprawnej gospodarki wodno - ściekowej, bezpiecznej dla środowiska,
  • rozwój sektora rolno - spożywczego,
  • rozwój turystyczny gminy,
  • utworzenie ze Stęszewa gminy otwartej i profesjonalnie promowanej.

   Pragniemy, aby końcowym efektem Strategii była wysoka jakość życia społeczeństwa naszej gminy. Jesteśmy przekonani, że efekty tej strategii będą widoczne już w najbliższych latach.
   Opracowanie dokumentu Strategii to dopiero początek działań. Dla urzeczywistnienia przyszłościowej wizji gminy konieczny jest aktywny udział w jej realizacji ogółu mieszkańców gminy. Jesteśmy głęboko przekonani, że Stęszewianie, jak zawsze aktywni, włączą się w jej urzeczywistnienie.
   Pragnę serdecznie podziękować za twórczą pracę wszystkim osobom, które przyjęły zaproszenie Zarządu Miasta i Gminy Stęszew i twórczo uczestniczyły w budowaniu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Stęszew.
 

  Burmistrz
Włodzimierz Pinczak.
 
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:02:00, wprowadzający: Marek Baranowski
dokumenty dot. strategii:
 wstęp
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:30:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.1
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:32:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.2
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:35:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.3
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.4
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.5
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:37:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.6
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.7
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.8
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.9
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.10
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.11
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Analiza SWOT
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 problemy, wizja, cele rozwoju
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:43:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 plan do 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 harmonogram działań
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:47:00, wprowadzający: Marek Baranowski
wersja do druku