Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
° Prognozy oddziaływania na środowisko
° wnioski
° Rewitalizacja
° Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie Przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie Przestrzenne
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne -
formularze

Studium oraz obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Lp.

Nr uchwały

z dnia

dziennik 

urzędowy  

Tytuł

do pobrania

 

VII/53/2019

28/03/2019

 -

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stęszew

Treść Studium

kierunki studium (jpg)

uwarunkowania studium (jpg)

1.

XXII/148/96

24/09/1996

 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w rejonie wsi Strykowo

 

stracił moc w związku z uchwałą nr XXIX/334/2014 z 11.09.2014r.

2.

XXII/149/96

24/09/1996

 

 mpzp terenów mieszkaniowych Stęszew ul. Trzebawska i Mosińska

Tekst Uchwały


rysunek uchwały 

3.

XXX/197/97

09/07/1997

 

mpzp w Stęszewie rejonu ulic Poznańskiej, Mosińskiej 

tekst i rysunek uchwały 

4.

XXXVI/225/98

20/03/1998

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew 

Tekst Uchwały


Załącznik mapka 

5.

XXXVI/226/98

20/03/1998

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew 

tekst i rysunek uchwały 

6.

IX/81/99

15/09/1999

 

mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Witobel - działka nr ewid. 162/4 

tekst i rysunek uchwały 

7.

IX/79/99

15/09/1999

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Zamysłowo - Antonin 

tekst i rysunek uchwały 

8.

XVIII/162/2000

06/12/2000

 

zmiana mpzp miasta Stęszewa (...) - dla działek nr ewid 1661/1 do 1661/28, 1661/48, 1661/49 i 1661/50 

Tekst Uchwały


Załącznik mapka 

9.

XVIII/161/2000

06/12/2000

 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew dla terenu położonego w Krąplewie - Wielkawieś 

tekst i rysunek uchwały 

10.

XVIII/163/2000

06/12/2000

 

zmiana mpzp Gminy Stęszew dla terenów działek położonych we wsi Skrzynki 

Tekst Uchwały z mapkami 

11.

XV/140/2000

29/06/2000

 

mpzp miasta Stęszew rejonu ulic: Ślusarska, Szpitalna, Laskowa, Kanałowa i Kanał Samica 

Tekst Uchwały z mapkami 

12.

XXIII/211/2001

30/08/2000

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w częsci wsi Rybojedzko obejmującej obszar części działek 131, 158/1, 158/2 na cele poszerzenia terenów eksploatacji kruszywa naturalnego 

 Tekst Uchwały z mapkami

13.

XX/191/2001

22/03/2001

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Stęszew, (...) dla terenu położonego we wsi Dębienko 

Tekst Uchwały z mapkami

14.

XXIV/224/2001

27/09/2001

 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Łódź - część działki nr ewid. 88/1

Tekst Uchwały z mapkami 

15.

 XXV/233/2001

26/11/2001

 

zmiana mpzp dla terenu położonego we wsi Skrzynki 

Tekst Uchwały z mapkami 

16.

XXV/232/2001 

26/11/2001 

 

 zmiana mpzp dla terenu położonego we wsi Witobel przy ul. Stęszewskiej, działki nr 108/2 i 108/3

 Tekst Uchwały z mapkami

17.

 XXVII/255/2002

 26/03/2002

 

 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew wsi Łódź - część działki nr ewid. 116/1

Tekst Uchwały z mapkami 

18.

XXIX/277/2002 

 26/06/2002

 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Łódź - działki nr ewid. 102/3, 102/4, 102/5, 102/6 oraz 102/7 

Tekst Uchwały z mapkami 

19.

XXIX/276/2002 

26/06/2002 

 

 zmiana mpzp miasta Stęszewa dla terenu wsi Zamysłowo działki nr 249, 250, 251, 252, 253

Tekst Uchwały z mapkami 

20.

XXIX/275/2002 

26/06/2002 

 

 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew, ul. Mosińska - działka 1659/5 i część 1660/15

Tekst Uchwały z mapkami 

21.

XXXIII/310/2002 

10/10/2002 

 

 zmian mpzp gminy Stęszew w zakresie zmiany parametrów zabudowy obrzeży jezior Strykowskiego, Witobelskiego, Łódzko - Dymaczewskiego oraz wyznaczenia terenów zainwestowania mieszkaniowego i letniskowego

-Tekst Uchwały

-Załącznik 1 mapka

 -Załącznik 2 mapka

22.

II/18/2002 

10/12/2002 

 

mpzp gminy Stęszew, w części dotyczącej wsi Rybojedzko - teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (część działki ewid. nr 163) 

Tekst Uchwały z mapkami 

23.

XXVII/254/2002

VII/78/2003

 27/06/2003

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew we wsi Krąplewo dla działki 238/1 

-Teksty Uchwał

24.

VII/76/2003 

27/06/2003 

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew dla terenu położonego w Krąplewie - działka 56/4 

-Tekst Uchwały 

25.

VII/77/2003 

27/06/2003 

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Trzebaw - działka nr 109/2 

-Tekst Uchwały 

26.

 XII/129/2003

29/12/2003 

 

 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Tekst Uchwały 

27.

 XXV/268/2005

30/06/2005 

 

mpzp Gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice 

-Tekst Uchwały
-Załącznik mapka 

28.

XXV/267/2005 

 30/06/2005

 

mpzp wsi Skrzynki dla działek 89/1, 89/2 

-Tekst Uchwały 

29.

 XXVI/280/2005

29/09/2005 

 

 mpzp wsi Srocko Małe - działki 27 i 28

-Tekst Uchwały 

30.

 XXVIII/310/2005

23/11/2005 

 

mpzp wsi Zamysłowo - działka 293/3 

-Tekst Uchwały 

31.

 XXXII/343/2006

20/04/2006 

 

mpzp terenów usług w Stęszewie - działki nr ewid. 598/1, 598/3 i 598/4 

stracił moc w związku z uchwałą nr XXIX/334/2014 z 11.09.2014r.

32.

 XXXII/342/2006

20/04/2006 

 

mpzp - fragment wsi Strykowo - część działki nr 462/3 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka 

33.

 XXXVII/399/2006

 26/10/2006

 

zmiana mpzp miasta Stęszew dla terenu w rejonie ul. Mosińskiej - działka 1659/5 i część działki nr 1660/15 

-Tekst Uchwały 

34.

XXXVII/398/2006 

26/10/2006 

 

 zmiana mpzp terenów w rejonie ulicy Trzebawskiej i Mosińskiej w Stęszewie

-Tekst Uchwały 

35.

XXXV/371/2006 

 28/08/2008

 

 zmiana mpzp terenów w rejonie ul. Trzebawskiej - działki nr ewid. 1673, 1676 i 1664/2 w Stęszewie

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka 

36.

XX/202/2008 

29/09/2008 

 

mpzp terenów eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego działki o nrach ewid. 141, 142 i 145 (część), 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150, obręb Rybojedzko 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka 

37.

XX/203/2008 

 29/09/2008

 

mpzp terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego działki nr ewid. 53/2 obręb Tomiczki i 17/1 obręb Jeziorki 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka 

38.

XXIII/226/2008 

29/12/2008 

 

mpzp zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej wsi Trzebaw 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka

39.

XXXIV/320/2010 

30/03/2010 

 

mpzp - część działek o numerach ewidencyjnych 568 i 569, obręb Wronczyn, gmina Stęszew 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka

 -Rozstrz. nadz.

40.

XI/81/2011 

31/08/2011 

 

w sprawie uchwalenia mpzp - w miejscowościach Dębno i Dębienko 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka

41.

XIV/113/2011 

07/03/2011 

 

mpzp - dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, Gmina Stęszew 

-Tekst Uchwały

42.

XXVIII/247/2013 

05/06/2013 

 

mpzp - dla miasta Stęszewa
w rejonie ulicy Bukowskiej 

-Tekst Uchwały z załącznikami

43.

XXIX/258/2013 

05/09/2013 

 

mpzp - działka nr ewid. 106
we wsi Piekary, obręb Piekary,
gm. Stęszew 

-Tekst Uchwały


- Załącznik mapka

44.

XXXIX/334/2014

11/09/2014

 

mpzp - dla działek o nr ewid. 598/1, 598/3, 598/5. 598/6, obręb Stęszew
oraz nr ewid. 12/1, 12/3, 12/5, 14/2, 390/5, częściowo 444, obręb Dębienko gm. Stęszew 

-Tekst Uchwały

- Załącznik mapka

45.

XIII/128/2016

16/03/2016

 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice

tekst uchwały

rysunek uchwały

46

XXI/226/2017

26/01/2017

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego we wsi Łódź, gmina Stęszew

treść uwały

rysunek uchwały

47

XXV/267/2017

16/05/2017

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Stęszew

treść uchwały

Rysunek 1 Trzebaw

Rysunek 2 Stęszew

Rysunek 3 Skrzynki

Rysunek 4 Strykowo

48

XXXII/340/2017

20/12/2017

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Dębienko

 treść uchwały

 rysunek planu

49

XXXIII/350/2018

24/01/2017

 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew.

treść uchwały i rysunek planu

50

XXXIII/351/2018

24/01/2018

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 05 lutego 2018r. poz. 1196 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo - część A

treść uchwały

rysunek planu

51

XXXVI/368/2018

23/04/2018

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 08 maja 2018r. Poz. 3941

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łódź, gina Stęszew. 

treść uchwały

rysunek planu

52 

IV/29/2019   29/01/2019

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 05 lutego 2019r. Poz. 1302

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Dębienko, gmina Stęszew

treść uchwały

rysunek planu 

53

VIII/70/2019

25/04/2019

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2019r. Poz. 4934

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Konarzewskiej na części działek o nr ewid.: 243/3, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252/2, 253, 254, 255, 256/4, 257 oraz 258/1, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Dębienko, gmina Stęszew.

treść uchwały

rysunek planu 

54

IX/78/2019

06/06/2019

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2019r. Poz. 5881

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Sapowice.

treść uchwały

rysunek planu


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 11:57:48 Informację zaktualizowano 2019-07-02 06:31:33, wprowadzający: Łukasz Dudka

Zobacz:
 Prognozy oddziaływania na środowisko .  wnioski .  Rewitalizacja .  Gminna Ewidencja Zabytków . 
wersja do druku