Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
° Prognozy oddziaływania na środowisko
° wnioski
° Rewitalizacja
° Zabytki
° Magazyn Danych Przestrzennych
° Zbiór Danych Przestrzennych
° Dane Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze wodnym - Analiza zagrożeń
Transmisje z sesji - archiwum
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie Przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie Przestrzenne
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne -
formularze

Studium oraz obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 

Szanowni Państwo, informujemy, że w Systemie Informacji Przestrzennej są dostępne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

-->System Informacji Przestrzennej (SIP)

-->skrócona instrukcja do SIP

Lp.

Nr uchwały

z dnia

dziennik 

urzędowy  

Tytuł

do pobrania

 

LXVII/460/2023

22/05/2023

-

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stęszew

---------------------

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

zał. 1 rysunek

 

zał. 2 treść 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - tekst i rysunek jednolity (PDF)

 

rysunek studium (jpg)

 

 

1.

XXII/148/96

24/09/1996

 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w rejonie wsi Strykowo

 

stracił moc w związku z uchwałą nr XXIX/334/2014 z 11.09.2014r.

2.

XXII/149/96

24/09/1996

 

 mpzp terenów mieszkaniowych Stęszew ul. Trzebawska i Mosińska

Tekst Uchwały


rysunek uchwały 

3.

XXX/197/97

09/07/1997

 

mpzp w Stęszewie rejonu ulic Poznańskiej, Mosińskiej 

tekst i rysunek uchwały 

4.

XXXVI/225/98

20/03/1998

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew 

Tekst Uchwały


Załącznik mapka 

5.

XXXVI/226/98

20/03/1998

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew 

tekst i rysunek uchwały 

6.

IX/81/99

15/09/1999

 

mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Witobel - działka nr ewid. 162/4 

tekst i rysunek uchwały 

7.

IX/79/99

15/09/1999

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Zamysłowo - Antonin 

tekst i rysunek uchwały 

8.

XVIII/162/2000

06/12/2000

 

zmiana mpzp miasta Stęszewa (...) - dla działek nr ewid 1661/1 do 1661/28, 1661/48, 1661/49 i 1661/50 

Tekst Uchwały


Załącznik mapka 

9.

XVIII/161/2000

06/12/2000

 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew dla terenu położonego w Krąplewie - Wielkawieś 

tekst i rysunek uchwały 

10.

XVIII/163/2000

06/12/2000

 

zmiana mpzp Gminy Stęszew dla terenów działek położonych we wsi Skrzynki 

Tekst Uchwały z mapkami 

11.

XV/140/2000

29/06/2000

 

mpzp miasta Stęszew rejonu ulic: Ślusarska, Szpitalna, Laskowa, Kanałowa i Kanał Samica 

Tekst Uchwały z mapkami 

12.

XXIII/211/2001

30/08/2000

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w częsci wsi Rybojedzko obejmującej obszar części działek 131, 158/1, 158/2 na cele poszerzenia terenów eksploatacji kruszywa naturalnego 

 Tekst Uchwały z mapkami

13.

XX/191/2001

22/03/2001

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Stęszew, (...) dla terenu położonego we wsi Dębienko 

Tekst Uchwały z mapkami

14.

XXIV/224/2001

27/09/2001

 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Łódź - część działki nr ewid. 88/1

Tekst Uchwały z mapkami 

15.

 XXV/233/2001

26/11/2001

 

zmiana mpzp dla terenu położonego we wsi Skrzynki 

Tekst Uchwały z mapkami 

16.

XXV/232/2001 

26/11/2001 

 

 zmiana mpzp dla terenu położonego we wsi Witobel przy ul. Stęszewskiej, działki nr 108/2 i 108/3

 Tekst Uchwały z mapkami

17.

 XXVII/255/2002

 26/03/2002

 

 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew wsi Łódź - część działki nr ewid. 116/1

Tekst Uchwały z mapkami 

18.

XXIX/277/2002 

 26/06/2002

 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Łódź - działki nr ewid. 102/3, 102/4, 102/5, 102/6 oraz 102/7 

Tekst Uchwały z mapkami 

19.

XXIX/276/2002 

26/06/2002 

 

 zmiana mpzp miasta Stęszewa dla terenu wsi Zamysłowo działki nr 249, 250, 251, 252, 253

Tekst Uchwały z mapkami 

20.

XXIX/275/2002 

26/06/2002 

 

 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew, ul. Mosińska - działka 1659/5 i część 1660/15

stracił moc w związku z uchwałą nr LXXIV/515/2023 z 29.11.2023.

21.

XXXIII/310/2002 

10/10/2002 

 

 zmian mpzp gminy Stęszew w zakresie zmiany parametrów zabudowy obrzeży jezior Strykowskiego, Witobelskiego, Łódzko - Dymaczewskiego oraz wyznaczenia terenów zainwestowania mieszkaniowego i letniskowego

-Tekst Uchwały

-Załącznik 1 mapka

 -Załącznik 2 mapka

22.

II/18/2002 

10/12/2002 

 

mpzp gminy Stęszew, w części dotyczącej wsi Rybojedzko - teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (część działki ewid. nr 163) 

Tekst Uchwały z mapkami 

23.

XXVII/254/2002

VII/78/2003

 27/06/2003

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew we wsi Krąplewo dla działki 238/1 

-Teksty Uchwał

24.

VII/76/2003 

27/06/2003 

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew dla terenu położonego w Krąplewie - działka 56/4 

-Tekst Uchwały 

25.

VII/77/2003 

27/06/2003 

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Trzebaw - działka nr 109/2 

-Tekst Uchwały 

26.

 XII/129/2003

29/12/2003 

 

 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Tekst Uchwały 

27.

 XXV/268/2005

30/06/2005 

 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiegonr 125 poz. 3405z 18-08-2005r.

mpzp Gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice 

-Tekst Uchwały
-Załącznik mapka 

28.

XXV/267/2005 

 30/06/2005

 

mpzp wsi Skrzynki dla działek 89/1, 89/2 

-Tekst Uchwały 

29.

 XXVI/280/2005

29/09/2005 

 

 mpzp wsi Srocko Małe - działki 27 i 28

-Tekst Uchwały 

30.

 XXVIII/310/2005

23/11/2005 

 

mpzp wsi Zamysłowo - działka 293/3 

-Tekst Uchwały 

31.

 XXXII/343/2006

20/04/2006 

 

mpzp terenów usług w Stęszewie - działki nr ewid. 598/1, 598/3 i 598/4 

stracił moc w związku z uchwałą nr XXIX/334/2014 z 11.09.2014r.

32.

 XXXII/342/2006

20/04/2006 

 

mpzp - fragment wsi Strykowo - część działki nr 462/3 

stracił moc w związku z uchwałą nr XXXIII/351/2018 z 24.01.2018r. 

33.

 XXXVII/399/2006

 26/10/2006

 

zmiana mpzp miasta Stęszew dla terenu w rejonie ul. Mosińskiej - działka 1659/5 i część działki nr 1660/15 

 stracił moc w związku z uchwałą nr LXXIV/515/2023 z 29.11.2023.

34.

XXXVII/398/2006 

26/10/2006 

 

 zmiana mpzp terenów w rejonie ulicy Trzebawskiej i Mosińskiej w Stęszewie

-Tekst Uchwały 

35.

XXXV/371/2006 

 28/08/2008

 

 zmiana mpzp terenów w rejonie ul. Trzebawskiej - działki nr ewid. 1673, 1676 i 1664/2 w Stęszewie

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka 

36.

XX/202/2008 

29/09/2008 

 

mpzp terenów eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego działki o nrach ewid. 141, 142 i 145 (część), 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150, obręb Rybojedzko 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka 

37.

XX/203/2008 

 29/09/2008

 

mpzp terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego działki nr ewid. 53/2 obręb Tomiczki i 17/1 obręb Jeziorki 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka 

38.

XXIII/226/2008 

29/12/2008 

 

mpzp zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej wsi Trzebaw 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka

39.

XXXIV/320/2010 

30/03/2010 

 

mpzp - część działek o numerach ewidencyjnych 568 i 569, obręb Wronczyn, gmina Stęszew 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka

 -Rozstrz. nadz.

40.

XI/81/2011 

31/08/2011 

 

w sprawie uchwalenia mpzp - w miejscowościach Dębno i Dębienko 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka

41.

XIV/113/2011 

07/03/2011 

 

mpzp - dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, Gmina Stęszew 

-Tekst Uchwały

42.

XXVIII/247/2013 

05/06/2013 

 

mpzp - dla miasta Stęszewa
w rejonie ulicy Bukowskiej 

-Tekst Uchwały z załącznikami

43.

XXIX/258/2013 

05/09/2013 

 

mpzp - działka nr ewid. 106
we wsi Piekary, obręb Piekary,
gm. Stęszew 

-Tekst Uchwały


- Załącznik mapka

44.

XXXIX/334/2014

11/09/2014

 

mpzp - dla działek o nr ewid. 598/1, 598/3, 598/5. 598/6, obręb Stęszew
oraz nr ewid. 12/1, 12/3, 12/5, 14/2, 390/5, częściowo 444, obręb Dębienko gm. Stęszew 

-Tekst Uchwały

- Załącznik mapka

45.

XIII/128/2016

16/03/2016

 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice

tekst uchwały

rysunek uchwały

46

XXI/226/2017

26/01/2017

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego we wsi Łódź, gmina Stęszew

treść uwały

rysunek uchwały

47

XXV/267/2017

16/05/2017

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Stęszew

treść uchwały

Rysunek 1 Trzebaw

Rysunek 2 Stęszew

Rysunek 3 Skrzynki

Rysunek 4 Strykowo

48

XXXII/340/2017

20/12/2017

  Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 02 stycznia 2018r. poz. 14 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew – fragment wsi Dębienko

 treść uchwały

 rysunek planu

49

XXXIII/350/2018

24/01/2017

 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 05 lutego 2018r. poz. 1197 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew.

treść uchwały i rysunek planu

50

XXXIII/351/2018

24/01/2018

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 05 lutego 2018r. poz. 1196 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo - część A

treść uchwały

rysunek planu

51

XXXVI/368/2018

23/04/2018

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 08 maja 2018r. Poz. 3941

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łódź, gina Stęszew. 

treść uchwały

rysunek planu

52 

IV/29/2019   29/01/2019

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 05 lutego 2019r. Poz. 1302

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Dębienko, gmina Stęszew

treść uchwały

rysunek planu 

53

VIII/70/2019

25/04/2019

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2019r. Poz. 4934

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Konarzewskiej na części działek o nr ewid.: 243/3, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252/2, 253, 254, 255, 256/4, 257 oraz 258/1, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Dębienko, gmina Stęszew.

treść uchwały

rysunek planu 

54

IX/78/2019

06/06/2019

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2019r. Poz. 5881

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Sapowice.

treść uchwały

rysunek planu

55

XVII/130/2019

06/11/2019

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2019r. Poz. 9782

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ul. Sasankowej i ul. Różanej w Stęszewie

treść uchwały

rysunek planu

56

XXIV/179/2020

22/07/2020

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 04-08-2020. Poz. 6280

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XI/81/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dębno i Dębienko, gmina Stęszew

uchwała

56

XXIX/181/2020

22/07/2020

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 04-08-2020. Poz. 6281

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Dębno w rejonie ul. Podgórnej, gmina Stęszew uchwała

57

XXVI/197/2020

29/10/2020

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17-11-2020. Poz. 8635

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy zakładu produkcyjnego na działkach o nr ewid. 238/1, 237, 238/5, 238/3 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Krąplewo uchwała

58

XXVI/198/2020

14/12/2020

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17-11-2020. Poz. 9660

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działki o nr ewid. 95/14, 109/20, 109/22, 118/6 w miejscowości Skrzynki, obręb Skrzynki, gmina Stęszew. uchwała

59

XXXI/233/2021

18/02/2021

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 08-03-2021. Poz. 2046

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Dębno, gmina Stęszew uchwała

60

XXXVI/261/2021 24/06/2021 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 04-08-2021. Poz. 6205 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki o nr ewid. 52/2 położonego w Dębienku, gmina Stęszew. uchwała

61

XXXIX/284/2021 07/09/2021 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 20-09-2021. Poz. 6993  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Skrzynki, gmina Stęszew uchwała

62

XLI/296/2021 28/10/2021 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 24-11-2021. Poz. 8795  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 1681 w Stęszewie, obręb Stęszew. uchwała

63

LXIV/431/2023 09/02/2023 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 01-03-2023. Poz. 2338 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miejscowości Stęszew i Zamysłowo, gmina Stęszew

uchwała

64

LXXI/485/2023 31/08/2023 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 22-09-2023. Poz. 8472

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miejscowości Strykowo, gmina Stęszew.

uchwała

rysunek planu - geotiff

legenda

65

LXIV/515/2023 29/11/2023 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.12.2023. Poz.12432

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Różanej, ul. Chabrowej, ul. Sasankowej oraz ul. Malwowej, obręb Stęszew, gmina Stęszew

uchwała

rysunek planu - geotiff

legenda

66

LXXVII/540/2024 31/01/2024 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.02.2024. Poz.2093

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich, nad jeziorami Dębno i Bochenek, w granicach miejscowości Dębno, obręb Dębienko, gmina Stęszew – ETAP 1

uchwała

rysunek planu - geotiff

legenda

67

LXXVII/541/2024 31/01/2024 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.02.2024. Poz.2094

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich, nad jeziorami Dębno i Bochenek, w granicach miejscowości Dębno, obręb Dębienko, gmina Stęszew – ETAP 2

uchwała

rysunek planu - geotiff

legenda

68

LXXIX/555/2024 27/03/2024 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.04.2024. Poz.3578

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Czereśniowej w miejscowości Dębno, obręb Dębienko, gmina Stęszew

uchwała

rysunek planu - geotiff

legenda

System Informacji Przestrzennej: www.steszew.e-mapa.net

 

 


 

XII-129-2003.pdf

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - tekst jednolity

Studium_kierunki.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 11:57:48 Informację zaktualizowano 2024-05-14 12:03:30, wprowadzający: Łukasz Dudka

Zobacz:
 Prognozy oddziaływania na środowisko .  wnioski .  Rewitalizacja .  Zabytki .  Magazyn Danych Przestrzennych .  Zbiór Danych Przestrzennych .  Dane Przestrzenne . 
wersja do druku