Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
° Prognozy oddziaływania na środowisko
° wnioski
° Rewitalizacja
° Zabytki
° Magazyn Danych Przestrzennych
° Zbiór Danych Przestrzennych
° Dane Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie Przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie Przestrzenne
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne -
formularze

Studium oraz obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 

Szanowni Państwo, informujemy, że w Systemie Informacji Przestrzennej są dostępne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

-->System Informacji Przestrzennej (SIP)

-->skrócona instrukcja do SIP

Lp.

Nr uchwały

z dnia

dziennik 

urzędowy  

Tytuł

do pobrania

 

LXVII/460/2023

22/05/2023

-

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stęszew

---------------------

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

zał. 1 rysunek

 

zał. 2 treść 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - tekst i rysunek jednolity (PDF)

 

rysunek studium (jpg)

 

 

1.

XXII/148/96

24/09/1996

 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w rejonie wsi Strykowo

 

stracił moc w związku z uchwałą nr XXIX/334/2014 z 11.09.2014r.

2.

XXII/149/96

24/09/1996

 

 mpzp terenów mieszkaniowych Stęszew ul. Trzebawska i Mosińska

Tekst Uchwały


rysunek uchwały 

3.

XXX/197/97

09/07/1997

 

mpzp w Stęszewie rejonu ulic Poznańskiej, Mosińskiej 

tekst i rysunek uchwały 

4.

XXXVI/225/98

20/03/1998

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew 

Tekst Uchwały


Załącznik mapka 

5.

XXXVI/226/98

20/03/1998

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew 

tekst i rysunek uchwały 

6.

IX/81/99

15/09/1999

 

mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Witobel - działka nr ewid. 162/4 

tekst i rysunek uchwały 

7.

IX/79/99

15/09/1999

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Zamysłowo - Antonin 

tekst i rysunek uchwały 

8.

XVIII/162/2000

06/12/2000

 

zmiana mpzp miasta Stęszewa (...) - dla działek nr ewid 1661/1 do 1661/28, 1661/48, 1661/49 i 1661/50 

Tekst Uchwały


Załącznik mapka 

9.

XVIII/161/2000

06/12/2000

 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew dla terenu położonego w Krąplewie - Wielkawieś 

tekst i rysunek uchwały 

10.

XVIII/163/2000

06/12/2000

 

zmiana mpzp Gminy Stęszew dla terenów działek położonych we wsi Skrzynki 

Tekst Uchwały z mapkami 

11.

XV/140/2000

29/06/2000

 

mpzp miasta Stęszew rejonu ulic: Ślusarska, Szpitalna, Laskowa, Kanałowa i Kanał Samica 

Tekst Uchwały z mapkami 

12.

XXIII/211/2001

30/08/2000

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w częsci wsi Rybojedzko obejmującej obszar części działek 131, 158/1, 158/2 na cele poszerzenia terenów eksploatacji kruszywa naturalnego 

 Tekst Uchwały z mapkami

13.

XX/191/2001

22/03/2001

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Stęszew, (...) dla terenu położonego we wsi Dębienko 

Tekst Uchwały z mapkami

14.

XXIV/224/2001

27/09/2001

 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Łódź - część działki nr ewid. 88/1

Tekst Uchwały z mapkami 

15.

 XXV/233/2001

26/11/2001

 

zmiana mpzp dla terenu położonego we wsi Skrzynki 

Tekst Uchwały z mapkami 

16.

XXV/232/2001 

26/11/2001 

 

 zmiana mpzp dla terenu położonego we wsi Witobel przy ul. Stęszewskiej, działki nr 108/2 i 108/3

 Tekst Uchwały z mapkami

17.

 XXVII/255/2002

 26/03/2002

 

 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew wsi Łódź - część działki nr ewid. 116/1

Tekst Uchwały z mapkami 

18.

XXIX/277/2002 

 26/06/2002

 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Łódź - działki nr ewid. 102/3, 102/4, 102/5, 102/6 oraz 102/7 

Tekst Uchwały z mapkami 

19.

XXIX/276/2002 

26/06/2002 

 

 zmiana mpzp miasta Stęszewa dla terenu wsi Zamysłowo działki nr 249, 250, 251, 252, 253

Tekst Uchwały z mapkami 

20.

XXIX/275/2002 

26/06/2002 

 

 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew, ul. Mosińska - działka 1659/5 i część 1660/15

stracił moc w związku z uchwałą nr LXXIV/515/2023 z 29.11.2023.

21.

XXXIII/310/2002 

10/10/2002 

 

 zmian mpzp gminy Stęszew w zakresie zmiany parametrów zabudowy obrzeży jezior Strykowskiego, Witobelskiego, Łódzko - Dymaczewskiego oraz wyznaczenia terenów zainwestowania mieszkaniowego i letniskowego

-Tekst Uchwały

-Załącznik 1 mapka

 -Załącznik 2 mapka

22.

II/18/2002 

10/12/2002 

 

mpzp gminy Stęszew, w części dotyczącej wsi Rybojedzko - teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (część działki ewid. nr 163) 

Tekst Uchwały z mapkami 

23.

XXVII/254/2002

VII/78/2003

 27/06/2003

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew we wsi Krąplewo dla działki 238/1 

-Teksty Uchwał

24.

VII/76/2003 

27/06/2003 

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew dla terenu położonego w Krąplewie - działka 56/4 

-Tekst Uchwały 

25.

VII/77/2003 

27/06/2003 

 

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Trzebaw - działka nr 109/2 

-Tekst Uchwały 

26.

 XII/129/2003

29/12/2003 

 

 zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Tekst Uchwały 

27.

 XXV/268/2005

30/06/2005 

 

mpzp Gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice 

-Tekst Uchwały
-Załącznik mapka 

28.

XXV/267/2005 

 30/06/2005

 

mpzp wsi Skrzynki dla działek 89/1, 89/2 

-Tekst Uchwały 

29.

 XXVI/280/2005

29/09/2005 

 

 mpzp wsi Srocko Małe - działki 27 i 28

-Tekst Uchwały 

30.

 XXVIII/310/2005

23/11/2005 

 

mpzp wsi Zamysłowo - działka 293/3 

-Tekst Uchwały 

31.

 XXXII/343/2006

20/04/2006 

 

mpzp terenów usług w Stęszewie - działki nr ewid. 598/1, 598/3 i 598/4 

stracił moc w związku z uchwałą nr XXIX/334/2014 z 11.09.2014r.

32.

 XXXII/342/2006

20/04/2006 

 

mpzp - fragment wsi Strykowo - część działki nr 462/3 

stracił moc w związku z uchwałą nr XXXIII/351/2018 z 24.01.2018r. 

33.

 XXXVII/399/2006

 26/10/2006

 

zmiana mpzp miasta Stęszew dla terenu w rejonie ul. Mosińskiej - działka 1659/5 i część działki nr 1660/15 

 stracił moc w związku z uchwałą nr LXXIV/515/2023 z 29.11.2023.

34.

XXXVII/398/2006 

26/10/2006 

 

 zmiana mpzp terenów w rejonie ulicy Trzebawskiej i Mosińskiej w Stęszewie

-Tekst Uchwały 

35.

XXXV/371/2006 

 28/08/2008

 

 zmiana mpzp terenów w rejonie ul. Trzebawskiej - działki nr ewid. 1673, 1676 i 1664/2 w Stęszewie

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka 

36.

XX/202/2008 

29/09/2008 

 

mpzp terenów eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego działki o nrach ewid. 141, 142 i 145 (część), 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150, obręb Rybojedzko 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka 

37.

XX/203/2008 

 29/09/2008

 

mpzp terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego działki nr ewid. 53/2 obręb Tomiczki i 17/1 obręb Jeziorki 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka 

38.

XXIII/226/2008 

29/12/2008 

 

mpzp zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej wsi Trzebaw 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka

39.

XXXIV/320/2010 

30/03/2010 

 

mpzp - część działek o numerach ewidencyjnych 568 i 569, obręb Wronczyn, gmina Stęszew 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka

 -Rozstrz. nadz.

40.

XI/81/2011 

31/08/2011 

 

w sprawie uchwalenia mpzp - w miejscowościach Dębno i Dębienko 

-Tekst Uchwały

-Załącznik mapka

41.

XIV/113/2011 

07/03/2011 

 

mpzp - dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, Gmina Stęszew 

-Tekst Uchwały

42.

XXVIII/247/2013 

05/06/2013 

 

mpzp - dla miasta Stęszewa
w rejonie ulicy Bukowskiej 

-Tekst Uchwały z załącznikami

43.

XXIX/258/2013 

05/09/2013 

 

mpzp - działka nr ewid. 106
we wsi Piekary, obręb Piekary,
gm. Stęszew 

-Tekst Uchwały


- Załącznik mapka

44.

XXXIX/334/2014

11/09/2014

 

mpzp - dla działek o nr ewid. 598/1, 598/3, 598/5. 598/6, obręb Stęszew
oraz nr ewid. 12/1, 12/3, 12/5, 14/2, 390/5, częściowo 444, obręb Dębienko gm. Stęszew 

-Tekst Uchwały

- Załącznik mapka

45.

XIII/128/2016

16/03/2016

 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice

tekst uchwały

rysunek uchwały

46

XXI/226/2017

26/01/2017

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego we wsi Łódź, gmina Stęszew

treść uwały

rysunek uchwały

47

XXV/267/2017

16/05/2017

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Stęszew

treść uchwały

Rysunek 1 Trzebaw

Rysunek 2 Stęszew

Rysunek 3 Skrzynki

Rysunek 4 Strykowo

48

XXXII/340/2017

20/12/2017

  Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 02 stycznia 2018r. poz. 14 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew – fragment wsi Dębienko

 treść uchwały

 rysunek planu

49

XXXIII/350/2018

24/01/2017

 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 05 lutego 2018r. poz. 1197 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew.

treść uchwały i rysunek planu

50

XXXIII/351/2018

24/01/2018

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 05 lutego 2018r. poz. 1196 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo - część A

treść uchwały

rysunek planu

51

XXXVI/368/2018

23/04/2018

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 08 maja 2018r. Poz. 3941

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łódź, gina Stęszew. 

treść uchwały

rysunek planu

52 

IV/29/2019   29/01/2019

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 05 lutego 2019r. Poz. 1302

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Dębienko, gmina Stęszew

treść uchwały

rysunek planu 

53

VIII/70/2019

25/04/2019

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2019r. Poz. 4934

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Konarzewskiej na części działek o nr ewid.: 243/3, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252/2, 253, 254, 255, 256/4, 257 oraz 258/1, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Dębienko, gmina Stęszew.

treść uchwały

rysunek planu 

54

IX/78/2019

06/06/2019

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2019r. Poz. 5881

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Sapowice.

treść uchwały

rysunek planu

55

XVII/130/2019

06/11/2019

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2019r. Poz. 9782

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ul. Sasankowej i ul. Różanej w Stęszewie

treść uchwały

rysunek planu

56

XXIV/179/2020

22/07/2020

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 04-08-2020. Poz. 6280

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XI/81/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dębno i Dębienko, gmina Stęszew

uchwała

56

XXIX/181/2020

22/07/2020

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 04-08-2020. Poz. 6281

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Dębno w rejonie ul. Podgórnej, gmina Stęszew uchwała

57

XXVI/197/2020

29/10/2020

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17-11-2020. Poz. 8635

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy zakładu produkcyjnego na działkach o nr ewid. 238/1, 237, 238/5, 238/3 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Krąplewo uchwała

58

XXVI/198/2020

14/12/2020

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17-11-2020. Poz. 9660

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działki o nr ewid. 95/14, 109/20, 109/22, 118/6 w miejscowości Skrzynki, obręb Skrzynki, gmina Stęszew. uchwała

59

XXXI/233/2021

18/02/2021

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 08-03-2021. Poz. 2046

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Dębno, gmina Stęszew uchwała

60

XXXVI/261/2021 24/06/2021 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 04-08-2021. Poz. 6205 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki o nr ewid. 52/2 położonego w Dębienku, gmina Stęszew. uchwała

61

XXXIX/284/2021 07/09/2021 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 20-09-2021. Poz. 6993  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Skrzynki, gmina Stęszew uchwała

62

XLI/296/2021 28/10/2021 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 24-11-2021. Poz. 8795  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 1681 w Stęszewie, obręb Stęszew. uchwała

63

LXIV/431/2023 09/02/2023 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 01-03-2023. Poz. 2338 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miejscowości Stęszew i Zamysłowo, gmina Stęszew

uchwała

64

LXXI/485/2023 31/08/2023 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 22-09-2023. Poz. 8472

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miejscowości Strykowo, gmina Stęszew.

uchwała

rysunek planu - geotiff

legenda

65

LXIV/515/2023 29/11/2023 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.12.2023. Poz.12432

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Różanej, ul. Chabrowej, ul. Sasankowej oraz ul. Malwowej, obręb Stęszew, gmina Stęszew

uchwała

rysunek planu - geotiff

legenda

66

LXXVII/540/2024 31/01/2024 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.02.2024. Poz.2093

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich, nad jeziorami Dębno i Bochenek, w granicach miejscowości Dębno, obręb Dębienko, gmina Stęszew – ETAP 1

uchwała

rysunek planu - geotiff

legenda

67

LXXVII/541/2024 31/01/2024 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.02.2024. Poz.2094

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich, nad jeziorami Dębno i Bochenek, w granicach miejscowości Dębno, obręb Dębienko, gmina Stęszew – ETAP 2

uchwała

rysunek planu - geotiff

legenda

System Informacji Przestrzennej: www.steszew.e-mapa.net

 

 


 

XII-129-2003.pdf

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - tekst jednolity

Studium_kierunki.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 11:57:48 Informację zaktualizowano 2024-03-21 10:39:47, wprowadzający: Łukasz Dudka

Zobacz:
 Prognozy oddziaływania na środowisko .  wnioski .  Rewitalizacja .  Zabytki .  Magazyn Danych Przestrzennych .  Zbiór Danych Przestrzennych .  Dane Przestrzenne . 
wersja do druku