Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020 strona główna 

Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2020-02-12 14:00:52 Informację zaktualizowano 2020-02-12 14:02:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 183 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 Zarządzenie nr 183 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2020-02-12 14:07:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12
lutego 2020 roku
 Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-02-12 14:13:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Wzory formularzy dotyczących wyborów Prezydenta
RP

Przejdź do formularzy na stronie internetowej Gminy Stęszew

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-29 13:29:51 Informację zaktualizowano 2020-03-29 13:31:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Przejdź do informacji i załączników na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 11:04:49 Informację zaktualizowano 2020-03-31 11:07:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w
wyborach Prezydenta RP
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 11:13:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Postanowienie nr 59/2020 Komisarza Wyborczego w
Poznaniu I
 Postanowienie nr 59/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 11:17:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 26 marca 2020 roku
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 26 marca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 11:22:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie
zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych
 Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 11:26:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 8 kwietnia 2020 roku
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 8 kwietnia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-04-10 09:36:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10
kwietnia 2020 roku
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 kwietnia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-04-10 09:40:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 15 kwietnia 2020 roku
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 15 kwietnia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-04-15 13:04:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
15 kwietnia 2020 o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 roku
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-04-17 12:40:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17
kwietnia 2020 roku o spisie wyborców
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 kwietnia 2020 roku o spisie wyborców
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 14:55:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku