Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2017 > sesja 31 strona główna 

sesja 31
 Uchwała nr XXXI/321/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:11:33 Informację zaktualizowano 2017-11-28 07:12:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/322/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:14:48 Informację zaktualizowano 2017-11-28 07:15:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/323/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:19:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/324/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:22:17 Informację zaktualizowano 2017-11-28 07:27:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/325/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:24:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/326/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:29:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/327/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:32:31 Informację zaktualizowano 2017-11-28 07:33:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Mapa do Uchwały nr XXXI/327/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:37:03 Informację zaktualizowano 2017-11-28 08:50:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/328/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:43:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/329/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:45:16 Informację zaktualizowano 2017-11-28 07:45:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku