Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2017 > sesja 28 strona główna 

sesja 28
 Uchwała nr XXVIII/283/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 13:00:51 Informację zaktualizowano 2017-08-23 13:01:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/284/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 13:04:02 Informację zaktualizowano 2017-08-23 13:05:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/285/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 13:07:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/286/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 13:09:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/287/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 13:13:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/288/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Strykowo.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 13:14:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/289/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości z obrębu Witobel
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 13:16:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/290/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2451P na odcinku Strykowo - Modrze i 2450P na odcinku Rybojedzko - Sapowice - Strykowo
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 13:19:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/291/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjach włączonych do szkół podstawowych Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 13:21:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/292/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 13:24:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 13:26:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku