Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Samorządowe 2024 strona główna 

Wybory Samorządowe 2024
 Zarządzenie nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Data wprowadzenia informacji 2023-12-12 13:28:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Informujemy, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące
wyborów samorządowych, można znaleźć na stronie internetowej
Państwowej Komisji Wyborczej

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-30 12:37:27 Informację zaktualizowano 2024-01-30 12:49:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29
stycznia 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-30 12:52:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5
lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej
Komisji Wyborczej w Stęszewie w wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Treść obwieszczenia (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 15:28:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 566 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 566 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-06 09:11:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5
lutego 2024 roku w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na
obszarze gminy Stęszew urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej
się przed wyborami do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m. st.
Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7
kwietnia 2024 roku

Treść ogłoszenia (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-06 09:14:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o
okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,
liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w
Poznaniu w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 roku

Treść obwieszczenia (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-09 08:58:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7
lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich
numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych
w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie
powiatowej komisji wyborczej

Treść obwieszczenia (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-13 07:47:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Komisarzy Wyborczych w Poznaniu I i II
z dnia 23 lutego 2024 r. o możliwości dokonania
dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu,
dacie i godzinie losowania kandydatów do
składów tych komisji

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-23 13:05:17 Informację zaktualizowano 2024-02-23 13:08:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
POSTANOWIENIE NR 269/2024 Komisarza Wyborczego w
Poznaniu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie
powołania terytorialnych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 roku

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-27 14:00:24 Informację zaktualizowano 2024-02-27 14:02:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
POSTANOWIENIE NR 270/2024 Komisarza Wyborczego w
Poznaniu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych
komisji wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 roku

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-27 14:03:38 Informację zaktualizowano 2024-02-27 14:05:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WYBORCÓW, KTÓRZY
NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA KOŃCZĄ 60 LAT

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-28 14:29:27 Informację zaktualizowano 2024-02-28 14:32:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z
UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ
WYBORCÓW, KTÓRZY NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA
KOŃCZĄ 60 LAT

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-28 14:30:11 Informację zaktualizowano 2024-02-28 14:33:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie powołanej w celu przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 roku o składzie, siedzibie i dyżurach

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku o składzie, siedzibie i dyżurach

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-28 18:05:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29
lutego 2024 roku o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Treść obwieszczenia (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-29 11:16:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie w spr. wezwania osoby zgłaszającej
listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAWSZE PO STRONIE
LUDZI. STĘSZEW w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

Treść uchwały (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-02 15:56:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Postanowienie nr 280/2024 Komisarza Wyborczego w
Poznaniu I z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmian
w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie

Postanowienie nr 280/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-11 12:30:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacje Komisarzy Wyborczych w Poznaniu o
dodatkowym terminie składania zgłoszeń do
obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie
i godzinie losowania kandydatów do składów tych
komisji

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-11 15:38:07 Informację zaktualizowano 2024-03-11 15:40:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie
z dnia 14 marca 2024 r. o terminie i miejscu
losowania numerów list kandydatów na radnych
zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej
Gminy Stęszew, zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.

Treść komunikatu ( .pdf )

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-14 15:24:19, wprowadzający: Marcin Krzyżagórski
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych
numerach list kandydatów na radnych w wyborach
do Rady Miejskiej Gminy Stęszew zarządzonych na
dzień 7 kwietnia 2024

Treść obwieszczenia (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-18 10:40:01, wprowadzający: Marcin Krzyżagórski
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 18 marca 2024 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść obwieszczenia (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-18 10:47:49, wprowadzający: Marcin Krzyżagórski
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 18 marca 2024 r. o
zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w
wyborach Burmistrza Gminy Stęszew zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść obwieszczenia (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-18 10:49:57, wprowadzający: Marcin Krzyżagórski
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-18 11:55:51 Informację zaktualizowano 2024-03-18 11:57:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu w
sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych
komisji wyborczych

Przejdź do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-18 11:58:09 Informację zaktualizowano 2024-03-18 11:59:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o składach komisji obwodowych z
funkcjami

Informacja o składach komisji obwodowych z funkcjami

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-22 16:13:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o bezpłatnym dojeździe podczas
głosowania do lokali wyborczych

Rozkład jazdy w dniu wyborów (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-28 07:44:32, wprowadzający: Marcin Krzyżagórski
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy
obwodowych komisji wyborczych w dniu 7 kwietnia
2024 roku

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-03 09:58:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Wyniki wyborów Samorządowych

Wyniki Rada Gminy


https://www.wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/302114


 


Wyniki Burmistrz


https://www.wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/302114

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-08 12:09:25 Informację zaktualizowano 2024-04-08 12:10:40, wprowadzający: Marcin Krzyżagórski
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z
dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-11 13:12:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z
dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad
na obszarze województwa wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-11 13:14:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku