Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne strona główna 

Jednostki organizacyjne

Urzędy i Instytucje

Urząd Miejski Gminy Stęszew, Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060,
 tel. 618-197-120, fax 618-134-287

Nr konta:

54 9048 0007 0027 3550 2000 0001
GBS MOSINA O/STĘSZEW

Strona internetowa Gminy Stęszew - www.steszew.pl

Adres skrytki na platformie ePUAP: /t263vg0jhb/SkrytkaESP

e-mail: urzadgminy@steszew.pl

Zastępca Burmistrza: zastepca@steszew.pl

Sekretarz: sekretarz@steszew.pl

Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Nowiński, iod@comp-net.pl


B I P jednostek organizacyjnych


TELEFONY  URZĘDU MIEJSKIEGO  GMINY STĘSZEW

 

 Imię i nazwisko

Referat/Stanowisko

Nr telefonu

     

 Mirosław Kałek

Zastępca Burmistrza

618-197-122

 Dorota Stachowiak


Sekretarz Gminy


618-197-122

 Ksenia Głowicka

Punkt Informacyjny

618-197-120

 Agnieszka Pawlak

Sekretariat

618-197-122

 Anna Zwierzchowska

Sekretariat, Archiwum

618-197-122

 Weronika Blejwas

Promocja Gminy

618-197-145

 Joanna Tomczak
 
Promocja Gminy 618-197-145

 Wojciech Bielski

 Gospodarka Gruntami, Obrona Cywilna

618-197-149

 Paweł Ratajczak

 Ochrona Środowiska, Obrona Cywilna

618-197-140

 Beata Szajkowska

 Gospodarka Gruntami

618-197-149

 Barbara Pempera

 Rolnictwo i Ochrona Środowiska

618-197-125 

 Maja Łukowska

Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska

618-197-125

 Marek Rybarski

Leśnictwo i Ochrona Środowiska

618-197-125

Monika Czaińska

Ochrona Środowiska

618-197-125


 Agata Szklarska

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne

 
618-197-126

 Łukasz Dudka

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne

618-197-126

 

 

 

 Katarzyna Woltyńska

Inwestycje

 
618-197-141

 Weronika Paździerska

Drogi, Inwestycje

 
618-197-165

 Marzena Marcinkowska

Drogi, Inwestycje

618-197-141

 Marek Pięta

Zamówienia Publiczne, Inwestycje

618-197-141

 Aleksander Alejski

 Drogi

618-197-141

 Krystian Urbaniak

 Drogi, Decyzje zajęcia pasa

618-197-165

 Izabella Rzymyszkiewicz

Skarbnik 

618-197-132

 Jolanta Kociemba

Z-ca Skarbnika

618-197-131

 Hanna Pietrzyk

Finanse

618-197-128

 Katarzyna Ksoń

Księgowość Budżetowa

618-197-131 

 Magdalena Bączkowska

Księgowość Budżetowa

618-197-131

 Anna Polaczyk

Księgowość Budżetowa

618-197-131

 Estera Masiakowska

Księgowość Budżetowa

618-197-131

 Izabela Borowiak

Księgowość Podatkowa

618-197-139

 Sebastian Szypura 

 Księgowość Podatkowa 

618-197-139 

 Magdalena Urbaniak

Podatki

618-197-130

 Dominika Walkowiak

Podatki

618-197-130

 Mikołaj Baranowski

Podatki

618-197-130 

 Katarzyna Kaźmierowska

Urząd Stanu Cywilnego, Podatek od środków transportu

618-197-129

618-197-130

 Agata Barczyńska

Urząd Stanu Cywilnego, Podatek od środków transportu

618-197-129

618-197-130

 Bożena Hudzia
 

Działalność Gospodarcza
 

618-197-136

 Patrycja Przybylak

Pożytek Publiczny, Potwierdzanie profilu zaufanego

618-197-136

 Łucja Minkisiewicz

Ewidencja Ludności

618-197-133

 Róża Pakuła

Ewidencja Ludności

618-197-133

 Aleksandra Stawna

Obsługa Rady

618-197-136

 Marek Baranowski

Radca Prawny

618-197-142

 
 


 

 Wojciech Siwczak

Obsługa Informatyczna

618-197-135

 Marcin Krzyżagórski

Obsługa Informatyczna

618-197-135

 

 

 

 Irena Wojtkowiak

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół

618-197-137

 Mirosława Walkowiak

Kierownik Ośrodka Opieki Społecznej

618-134-062

618-197-124

618-197-127

 • Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, Stęszew ul. Poznańska 11, tel. 618-134-011
 • Dom Kultury , Stęszew ul. Poznańska 22A, tel. 618-134-071
 • Muzeum Regionalne w Stęszewie, ul. Rynek, 618-134-012
 • Biblioteka Publiczna w Stęszewie, ul. Rynek 22, 618-134-092

Szkoły

 • Szkoła Podstawowa w Stęszewie wraz z Filią w Trzebawiu, ul. Poznańska 25, ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew, tel. 813 41 92, 813 43 55
 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie, ul. Wojska Polskiego 18, 62-060 Stęszew, tel. 813 40 96
 • Zespół Szkolno Przedszkolny w Modrzu, ul. T. Kościuszki 14, ul. T. Kościuszki 36, 62-060 Stęszew, tel. 603 400 386
 • Zespół Szkolno Przedszkolny w Jeziorkach, ul. Pocztowa 12, 62-060 Stęszew, tel. 819 60 87
 • Szkoła Podstawowa w Stęszewie, Szkoła Filialna w Trzebawiu, ul. Mosińska 1, tel. 813 52 09
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strykowie, ul. Bukowska 2, ul. Szkolna 10, 62-060 Stęszew, tel. 819 69 76
 • Przedszkole w Stęszewie, ul. Korczaka 2, tel. 813 43 45 

Ochotnicza Straż Pożarna

 • Stęszew, ul. Poznańska 11, tel.: 813 43 98
 • Strykowo, ul. Bukowska, tel.: 813 45 31

Gospodarka Komunalna

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Stęszew ul. Mosińska tel.: 813 41 82.
  Biuletyn Informacji Publicznej ZGKiM
 • Składowisko Odpadów Komunalnych tel.: 509 516 376.
 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne tel. 506 020 061
 
Data wprowadzenia informacji 2003-02-10 16:02:00 Informację zaktualizowano 2024-01-02 13:14:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku