Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne strona główna 

Jednostki organizacyjne

Urzędy i Instytucje

Urząd Miejski Gminy Stęszew, Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060,
 tel. (61) 813 40 11, 819 71 20, fax 813 42 87

www.steszew.pl

e-mail:

burmistrz@steszew.pl />zastepca@steszew.pl /> dorota.stachowiak@steszew.pl /> sekretarz@steszew.pl /> skarbnik@steszew.pl /> promocja@steszew.pl /> beata.tadeusz@steszew.pl /> zeas@steszew.pl /> oswiata@steszew.pl /> urzadgminy@steszew.pl /> barbara.pempera@steszew.pl /> marekrybarski@steszew.pl /> maja.lukowska@steszew.pl /> przetargi@steszew.pl /> podatki@steszew.pl /> ops@steszew.pl /> oc@steszew.pl /> baranowski@steszew.pl /> dorota.stachowiak@steszew.pl /> budownictwo@steszew.pl /> inwestycje@steszew.pl /> apasterkiewicz@steszew.pl /> wiesci@steszew.pl /> astawna@steszew.pl /> biurorady@steszew.pl /> ewidencja@steszew.pl /> azwierzchowska@steszew.pl /> usc@steszew.pl /> drogi@steszew.pl /> finanse@steszew.pl /> geodeta@steszew.pl /> geodeta1@steszew.pl /> informacja@steszew.pl /> informatyk@steszew.pl /> kkazmierowska@steszew.pl /> pozytek@steszew.pl />


B I P jednostek organizacyjnych


TELEFONY  URZĘDU MIEJSKIEGO  GMINY STĘSZEW

 

    CENTRALA

61 8134-011

8 1 9 7 – 1 2 0

     

 Imię i nazwisko

Referat

Nr telefonu

     

Dorota Stachowiak

Zastępca Burmistrza

8197-143 

 Joanna Zaborska


Sekretarz Gminy


8197-122

 Patrycja Przybylak

Organizacyjny-Punkt Informacyjny

8197-122

 Magdalena Bączkowska

Organizacyjny-Sekretariat

8197-122

 Beata Szajkowska

Organizacyjny-Sekretariat

8197-122

Weronika Blejwas

Promocja Gminy

8197-145


Joanna Tomczak

Promocja Gminy

 
8197-145

 Julita Szczepaniak

Gospodarka Gruntami

8197-149

 Wojciech Bielski

 Gospodarka Gruntami, Obrona Cywilna

8197-149

 Barbara Pempera

 Rolnictwo i Ochrona Środowiska

8197-125 

 Maja Łukowska

Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska

8197-125


 Agata Szklarska

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne

 
8197-126

 Łukasz Dudka

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne

8197-126

 Michał Woźniczak

 Inwestycje

8197-141 


 Dariusz Hałas

 Inwestycje

 
8197-141

 Tomasz Walich

Zamówienia Publiczne

8197-141

 Aleksander Alejski

 Drogi

 8197-141

 

 

8197-128

 Jolanta Kociemba

Z-ca Skarbnika

8197-131

 

 

 

 Estera Masiakowska

Księgowość Budżetowa

8197-131

 Izabella Rzymyszkiewicz

Skarbnik

8197-131

 Izabela Borowiak

Księgowość Podatkowa

8197-139

 Sebastian Szypura 

Księgowość Podatkowa 

8197-139 

 Magdalena Urbaniak

Podatki

8197-130

 Katarzyna Kaźmierowska

Urząd Stanu Cywilnego, Podatek od środków transportu

8197-130

 Dominika Walkowiak

 Podatki

8197-130 


 Bożena Hudzia
 


Ewidencja Działalności Gospodarczej
 
 
8197-136

 Łucja Minkisiewicz

Ewidencja Ludności

8197-133

 Róża Pakuła

Ewidencja Ludności

8197-133

 Anna Zwierzchowska

Urząd Stanu Cywilnego

8197-129

 Aleksandra Stawna

Obsługa Rady

8197-136

 Marek Baranowski

Radca Prawny

8197-144

 
 Maria Makowska

Radca Prawny

8197-144

 Janina Węcławek

Ubezpieczenie Społeczne Rolników

8197-140

 Wojciech Siwczak

Obsługa Informatyczna

8197-135

 ZEAS

 

8197-137

 OPS

Kierownik

8134-062

8197-124

8197-127

 • Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, Stęszew ul. Poznańska 11, tel. 813 40 11
 • Dom Kultury , Stęszew ul. Poznańska 22A, tel. 813 40 71
 • Muzeum Regionalne w Stęszewie, ul. Rynek, 813 40 12
 • Biblioteka Publiczna w Stęszewie, ul. Poznańska 11, 813 40 92
  - Organizacja biblioteki
  - Majątek biblioteki
  - Uchwała w sprawie statutu biblioteki 
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Stęszewie, ul. Poznańska 11, 813 43 98
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie, ul. Bukowska, tel. 813 45 31

Szkoły

 • Szkoła Podstawowa w Stęszewie wraz z Filią w Trzebawiu, ul. Poznańska 25, ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew, tel. 813 41 92, 813 43 55
  - Szkolny Biuletyn Informacji Publicznej 
 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie, ul. Wojska Polskiego 18, 62-060 Stęszew, tel. 813 40 96


 • Zespół Szkolno Przedszkolny w Modrzu, ul. T. Kościuszki 14, ul. T. Kościuszki 36, 62-060 Stęszew, tel. 819 57 72
 • Zespół Szkolno Przedszkolny w Jeziorkach, ul. Plac Parkowy 7, 62-060 Stęszew, tel. 819 60 87
 • Szkoła Podstawowa w Stęszewie, Szkoła Filialna w Trzebawiu, ul. Mosińska 1, tel. 813 52 09
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strykowie, ul. Bukowska 2, ul. Szkolna 10, 62-060 Stęszew, tel. 819 69 76
 • Przedszkole w Stęszewie, ul. Korczaka 2, tel. 813 43 45 

Ochotnicza Straż Pożarna

 • Stęszew, ul. Poznańska 11, tel.: 813 43 98
 • Strykowo, ul. Bukowska, tel.: 813 45 31

Gospodarka Komunalna

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Stęszew ul. Mosińska tel.: 813 41 82.
  Biuletyn Informacji Publicznej ZGKiM
 • Składowisko Odpadów Komunalnych w Srocku Małym tel.: 509 516 376.
 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne tel. 506 020 061
 
Data wprowadzenia informacji 2003-02-10 16:02:00 Informację zaktualizowano 2019-01-07 09:43:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku