Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2017 > sesja 32 strona główna 

sesja 32
 Uchwała nr XXXII/330/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2018 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:34:04 Informację zaktualizowano 2018-01-03 13:34:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/331/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:37:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/332/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:39:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/333/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:43:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/334/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Poznańskiego na realizację, przez Powiat Poznański, zadań izby wytrzeźwień
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:45:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/335/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wystąpienia Gminy Stęszew ze Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:48:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/336/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:49:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/337/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w m. Skrzynki
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:52:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/338/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:54:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/339/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:55:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/340/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:57:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/341/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 14:00:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/342/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 14:02:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/343/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 14:05:03 Informację zaktualizowano 2018-01-03 14:05:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku