Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Transmisje z sesji - archiwum
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza strona główna 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Udostępniamy Państwu możliwość elektronicznego załatwienia spraw urzędowych na kilka sposobów:
 
1. Poprzez platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)
2. Wysyłając podpisany podpisem kwalifikowanym e-mail na adres urzadgminy@steszew.pl

 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
Akceptowane nośniki muszą posiadać możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru: Dyskietka 1,44 MB, Pendrive USB, Płyta CD-RW
Akceptowane formaty dokumentów: ODT, DOC, DOCX, RTF, TXT, XLS, CSV, PDF, GIF, TIF, BMP, JPG, ZIP.
 
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 
Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie internetowej lub dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00 – 15:00) do sekretariatu UMG w Stęszewie, ul. Poznańska 11.
 
W przypadku składania wniosku poprzez platformę ePUAP -należy posiadać:
- konto użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "ZAŁÓŻ KONTO" – konto jest bezpłatne)
- kwalifikowany podpis elektroniczny – w przypadku wyboru logowania w oparciu o certyfikat.
 
Dla zakładających konto użytkownika nie posiadającego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jest możliwość wyboru logowania w oparciu o hasło.
Szczegółowe informacje znajdują się w portalu ePUAP.
 
Składanie wniosku poprzez ePUAP:
Przejście do katalogu usług publicznych następuje ze strony głównej portalu ePUAP. Należy wykonać następujące kroki: wybrać menu: Katalog usług - wg podziału terytorialnego - WOJ. WIELKOPOLSKIE - Powiat poznański – Gmina Stęszew - Urząd Miejski Gminy w Stęszewie - zaznaczyć wybór przy usłudze i kliknąć ikonę Szczegółowe informacje. System wyświetli opis usługi.
Aby przejść do formularza związanego z usługą realizowaną za pośrednictwem ePUAP, kliknij na link Przejdź do formularza. System wyświetli wówczas formularz dla danej usługi.

Uwaga!!!
W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej powyższych wymagań, nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Stęszewie i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

 

 

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-30 12:49:26 Informację zaktualizowano 2023-05-30 09:55:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku