Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2017 > sesja 23 strona główna 

sesja 23
 Uchwała nr XXIII/239/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:24:27 Informację zaktualizowano 2017-04-06 14:25:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/240/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:28:04 Informację zaktualizowano 2017-04-06 14:29:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/241/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:32:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/242/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 1689 położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:44:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/243/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:45:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Zamysłowie
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:47:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/245/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: sprzedaży działki nr 632 położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:49:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/246/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew w 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:51:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/247/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia cennika usług hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:54:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/248/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:55:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/249/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:58:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/250/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w zmieniająca uchwałę nr XX/197/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Stęszew przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 11:04:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/251/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 11:06:17 Informację zaktualizowano 2017-04-07 11:06:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/252/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XXII/237/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla fragmentów miejscowości Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 11:09:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku