Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory samorządowe 2010
Powszechny Spis Rolny 2010
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Udostępnianie informacji publicznej strona główna 

Udostępnianie informacji publicznej

   Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014.782) informujemy, że powszechność dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew realizowana jest poprzez:

- zamieszczenie informacji w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej gminy Stęszew,
- wywieszenie informacji publicznych na tablicy informacyjnej Urzędu,
- udostępnianie informacji publicznej na pisemny wniosek, złożony w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, pok. nr 3.   

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej zamieszczony jest poniżej.  

W przypadku, gdy:
- wniosek nie dotyczy informacji publicznej,
- wniosek dotyczy informacji publicznej ogólnie dostępnej, w tym opublikowanej w BIP,
- wniosek dotyczy informacji publicznej nie będącej w posiadaniu Urzędu,
powiadamia się wnoszącego o przyczynach odmowy udostępnienia informacji.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (format .pdf)

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (format .doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:41:20 Informację zaktualizowano 2015-12-16 11:22:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku