Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Udostępnianie informacji publicznej strona główna 

Udostępnianie informacji publicznej

   Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014.782) informujemy, że powszechność dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew realizowana jest poprzez:

- zamieszczenie informacji w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej gminy Stęszew,
- wywieszenie informacji publicznych na tablicy informacyjnej Urzędu,
- udostępnianie informacji publicznej na pisemny wniosek, złożony w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, pok. nr 3.   

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej zamieszczony jest poniżej.  

W przypadku, gdy:
- wniosek nie dotyczy informacji publicznej,
- wniosek dotyczy informacji publicznej ogólnie dostępnej, w tym opublikowanej w BIP,
- wniosek dotyczy informacji publicznej nie będącej w posiadaniu Urzędu,
powiadamia się wnoszącego o przyczynach odmowy udostępnienia informacji.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (format .pdf)

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (format .doc)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:41:20 Informację zaktualizowano 2015-12-16 11:22:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku