Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia rozwoju na lata 2016-2026 strona główna 

Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia Rozwoju Gminy Stęszew na lata 2016-2026

Szanowni Mieszkańcy ;

Uprzejmie informuję, że została opracowana " Strategia Rozwoju Gminy Stęszew na lata 2016-2026".
Wypracowana obecnie Strategia Rozwoju stanowi kontynuację założeń przyjętych w poprzedniej strategii opracowanej w 2000 roku. Priorytety określone w tej Strategii, jak i cele szczegółowe są zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.
Opracowany dokument Strategii wskazuje na mocne i słabe strony gminy, szanse i zagrożenia związane z jej rozwojem. Określa główne problemy jakie nurtują nasze społeczeństwo. Wskazuje najważniejsze cele i zadania, jakie muszą zostać wykonane, aby wizja określona w Strategii stała się faktem.

W wyniku konsultacji społecznych ustalono następujące priorytety :
1. Priorytet: Środowisko naturalne i jego zasoby
2. Priorytet: Kapitał Społeczny na terenie gminy Stęszew
3. Priorytet: Infrastrukturalne wyzwania Gminy Stęszew
4. Priorytet: Rozwój gospodarczy Gminy Stęszew

Ważne jest , aby końcowym efektem realizacji Strategii była wysoka jakość życia społeczeństwa naszej gminy.

Strategia rozwoju to efekt wielomiesięcznych prac , rzetelnej analizy licznych problemów, postawienia trafnej diagnozy i wytyczenia możliwych rozwiązań.
Bardzo ważnym wkładem w budowę tego dokumentu był udział wielu mieszkańców gminy Stęszew, licznych środowisk społecznych, samorządowych oraz biznesowych. Państwa pomysły, uwagi i opinie pozwoliły wytyczyć strategiczne cele i kierunki działań odpowiadające Waszym potrzebom i oczekiwaniom.
Za zaangażowanie w tworzenie dokumentu pragnę Państwu serdecznie podziękować.


Burmistrz Gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak

 Strategia Rozwoju Gminy Stęszew na lata 2016-2026 (pdf)

Data wprowadzenia informacji 2016-08-12 10:38:46, wprowadzający: Łukasz Dudka
wersja do druku