Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia rozwoju na lata 2016-2026 strona główna 

Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia Rozwoju Gminy Stęszew na lata 2016-2026

Szanowni Mieszkańcy ;

Uprzejmie informuję, że została opracowana " Strategia Rozwoju Gminy Stęszew na lata 2016-2026".
Wypracowana obecnie Strategia Rozwoju stanowi kontynuację założeń przyjętych w poprzedniej strategii opracowanej w 2000 roku. Priorytety określone w tej Strategii, jak i cele szczegółowe są zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.
Opracowany dokument Strategii wskazuje na mocne i słabe strony gminy, szanse i zagrożenia związane z jej rozwojem. Określa główne problemy jakie nurtują nasze społeczeństwo. Wskazuje najważniejsze cele i zadania, jakie muszą zostać wykonane, aby wizja określona w Strategii stała się faktem.

W wyniku konsultacji społecznych ustalono następujące priorytety :
1. Priorytet: Środowisko naturalne i jego zasoby
2. Priorytet: Kapitał Społeczny na terenie gminy Stęszew
3. Priorytet: Infrastrukturalne wyzwania Gminy Stęszew
4. Priorytet: Rozwój gospodarczy Gminy Stęszew

Ważne jest , aby końcowym efektem realizacji Strategii była wysoka jakość życia społeczeństwa naszej gminy.

Strategia rozwoju to efekt wielomiesięcznych prac , rzetelnej analizy licznych problemów, postawienia trafnej diagnozy i wytyczenia możliwych rozwiązań.
Bardzo ważnym wkładem w budowę tego dokumentu był udział wielu mieszkańców gminy Stęszew, licznych środowisk społecznych, samorządowych oraz biznesowych. Państwa pomysły, uwagi i opinie pozwoliły wytyczyć strategiczne cele i kierunki działań odpowiadające Waszym potrzebom i oczekiwaniom.
Za zaangażowanie w tworzenie dokumentu pragnę Państwu serdecznie podziękować.


Burmistrz Gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak

 Strategia Rozwoju Gminy Stęszew na lata 2016-2026 (pdf)

Data wprowadzenia informacji 2016-08-12 10:38:46, wprowadzający: Łukasz Dudka
wersja do druku