bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 29 strona główna 

sesja 29
 Uchwała nr XXIX/294/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 11:39:55 Informację zaktualizowano 2017-10-04 11:40:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/295/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 11:45:32 Informację zaktualizowano 2017-10-04 11:46:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/296/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Tomiczkach
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 11:53:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/297/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy zakładu produkcyjnego na działkach o nr ewid. 238/1, 237, 238/5, 238/3, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Krąplewo
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 11:56:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/298/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XXV/272/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia cennika usług hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 11:59:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/299/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:00:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XXIX/300/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 26 września 2017 roku
zmieniająca Uchwałę nr XII/120/2016 Rady
Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016
roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Stęszew" zmienioną
uchwałą nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku

Treść uchwały (.pdf)


Załącznik do uchwały (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:04:11 Informację zaktualizowano 2017-10-27 09:30:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/301/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XVII/159/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 września 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:06:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/302/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stęszewie wraz z Filią w Trzebawiu w ośmiotetnią Szkołę Podstawową w Stęszewie wraz z Filią w Przebawiu
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:09:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/303/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie w ośmiotetnią Szkołę Podstawową Specjalną w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:11:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/304/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej trzyletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:15:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/305/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jeziorkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:20:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/306/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Modrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Modrzu
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:22:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/307/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:23:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/308/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/255/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:26:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/309/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017 - 2026
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 12:29:39 Informację zaktualizowano 2017-10-05 14:08:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl