Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa, Plany postępowań
Platforma Zakupowa
Przetargi dotyczące mienia gminnego
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Konsultacje społeczne
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 strona główna 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4
marca 2019 roku
 Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 marca 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-03-05 13:00:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
27 lutego 2019 roku o postanowieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz
o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych
komisji wyborczych
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 14:06:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z
dnia 15 kwietnia 2019 roku o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 15 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 08:46:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15
kwietnia 2019 roku
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 kwietnia 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 12:21:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24
kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej
wiadomości wyborcom informacji o sporządzeniu
spisu wyborców oraz o miejscu, czasie jego
udostępnienia dla wyborów do parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
roku
 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborcom informacji o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie jego udostępnienia dla wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 09:47:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o
obwodowych komisjach wyborczych. Terminy na
dokonanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów.
Terminy losowania.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o obwodowych komisjach wyborczych. Terminy na dokonanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów. Terminy losowania.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-29 20:30:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Postanowienie nr 220/2019 Komisarza Wyborczego w
Poznaniu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.
 Postanowienie nr 220/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 08:01:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 73 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komisji Wyborczych
 Zarządzenie nr 73 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 13:41:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w
Stęszewie w sprawie składów komisji
 Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w Stęszewie w sprawie składów komisji
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 11:05:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy
obwodowych komisji wyborczych w dniu 26 maja 2019
roku
 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu 26 maja 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 08:33:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego - Gmina Stęszew

Informacja na stronie
Państwowej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-27 12:45:12 Informację zaktualizowano 2019-05-27 12:46:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku