Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2017 > sesja 27 strona główna 

sesja 27
 Uchwała nr XXVII/273/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:04:13 Informację zaktualizowano 2017-06-26 12:04:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/274/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:07:29 Informację zaktualizowano 2017-06-26 12:08:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/275/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XXV/264/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:11:22 Informację zaktualizowano 2017-06-26 12:13:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/276/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XXV/265/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:15:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/277/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla działek w miejscowości Wronczyn
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:18:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/278/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla działek w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:20:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/279/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:22:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/280/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stęszew lokalu mieszkalnego położonego w Piekarach, Gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:24:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/281/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:25:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/282/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez Gminę Stęszew zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą krajową nr 32 w zakresie dotyczącym budowy ścieżki rowerowej na odcinku Strykowo ul. Szkolna - Zamysłowo ul. Moderska
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:29:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku