bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 21 strona główna 

sesja 21
 Uchwała nr XXI/222/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:51:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/223/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości z obrębu Wronczyn
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:53:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/224/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzynki oraz Tomiczki
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:55:29 Informację zaktualizowano 2017-01-30 14:56:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/225/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:57:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XXI/226/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego we wsi Łódź, gmina Stęszew

Treść uchwały z załącznikami nr 2 i 3


Załącznik nr 1 do uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:59:48 Informację zaktualizowano 2017-01-30 15:13:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/227/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla fragmentów działek o nr ewid. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252/1, 252/2, 253, 254, 255, 256/4, 257, 158/1 położonych w obrębie geodezyjnym Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 15:09:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XXI/228/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku zmieniająca
uchwałę Nr XX/190/2016 w sprawie uchwały
budżetowej na 2017 rok

Część 1


Część 2

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:24:22 Informację zaktualizowano 2017-03-06 14:29:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/229/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzie;ane przez przedszkola prowadzone przez gminę Stęszew dla dzieci w wieku do lat 5
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:31:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXI/230/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powołania skarbnika gminy
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 14:32:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl