bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 32 strona główna 

sesja 32
 Uchwała nr XXXII/330/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2018 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:34:04 Informację zaktualizowano 2018-01-03 13:34:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/331/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:37:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/332/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:39:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/333/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:43:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/334/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Poznańskiego na realizację, przez Powiat Poznański, zadań izby wytrzeźwień
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:45:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/335/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wystąpienia Gminy Stęszew ze Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:48:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/336/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:49:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/337/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w m. Skrzynki
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:52:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/338/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:54:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/339/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:55:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/340/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 13:57:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/341/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 14:00:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/342/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 14:02:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/343/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 14:05:03 Informację zaktualizowano 2018-01-03 14:05:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl