bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 31 strona główna 

sesja 31
 Uchwała nr XXXI/321/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:11:33 Informację zaktualizowano 2017-11-28 07:12:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/322/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:14:48 Informację zaktualizowano 2017-11-28 07:15:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/323/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:19:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/324/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:22:17 Informację zaktualizowano 2017-11-28 07:27:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/325/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:24:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/326/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:29:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/327/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:32:31 Informację zaktualizowano 2017-11-28 07:33:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Mapa do Uchwały nr XXXI/327/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:37:03 Informację zaktualizowano 2017-11-28 08:50:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/328/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:43:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXI/329/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 07:45:16 Informację zaktualizowano 2017-11-28 07:45:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl