bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 30 strona główna 

sesja 30
 Uchwała nr XXX/310/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 11:52:18 Informację zaktualizowano 2017-11-07 11:55:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/311/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017 - 2023"
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:01:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Załącznik do Uchwały nr XXX/311/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:02:49 Informację zaktualizowano 2017-11-07 12:03:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:05:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/313/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybojedzko
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:07:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/314/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIX/299/2017 z dnia 26 września 2017 roku Rady Miejskiej Gminy Stęszew w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:10:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/315/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia: "Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:15:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/316/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Stęszew w zakresie usług edukacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:17:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/317/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:18:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Załącznik do Uchwały nr XXX/317/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:20:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/318/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:22:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Załącznik do Uchwały nr XXX/318/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:23:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/319/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:28:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Załącznik do Uchwały nr XXX/319/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:29:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/320/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 12:32:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl