bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 27 strona główna 

sesja 27
 Uchwała nr XXVII/273/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:04:13 Informację zaktualizowano 2017-06-26 12:04:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/274/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:07:29 Informację zaktualizowano 2017-06-26 12:08:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/275/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XXV/264/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:11:22 Informację zaktualizowano 2017-06-26 12:13:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/276/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XXV/265/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:15:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/277/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla działek w miejscowości Wronczyn
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:18:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/278/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla działek w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:20:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/279/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:22:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/280/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stęszew lokalu mieszkalnego położonego w Piekarach, Gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:24:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/281/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:25:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVII/282/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez Gminę Stęszew zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą krajową nr 32 w zakresie dotyczącym budowy ścieżki rowerowej na odcinku Strykowo ul. Szkolna - Zamysłowo ul. Moderska
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 12:29:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl