bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 25 strona główna 

sesja 25
 Uchwała nr XXV/261/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:32:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/262/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:34:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/263/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:36:58 Informację zaktualizowano 2017-05-25 09:38:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/264/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej orza wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:41:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/265/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej orza wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:42:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017 - 2026
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:53:22 Informację zaktualizowano 2017-05-31 08:48:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/267/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:55:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/268/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Stęszewa
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 09:58:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/269/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 10:00:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/270/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stęszew na lata 2017 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 10:02:09 Informację zaktualizowano 2017-05-25 10:02:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/271/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie utraty mocy uchwały nr XXIII/247/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia cennika usług hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 10:07:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/272/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia cennika usług hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 10:09:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl