bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 23 strona główna 

sesja 23
 Uchwała nr XXIII/239/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:24:27 Informację zaktualizowano 2017-04-06 14:25:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/240/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:28:04 Informację zaktualizowano 2017-04-06 14:29:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/241/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:32:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/242/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 1689 położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:44:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/243/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:45:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Zamysłowie
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:47:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/245/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: sprzedaży działki nr 632 położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:49:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/246/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew w 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:51:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/247/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia cennika usług hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:54:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/248/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:55:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/249/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 10:58:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/250/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w zmieniająca uchwałę nr XX/197/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Stęszew przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 11:04:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/251/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 11:06:17 Informację zaktualizowano 2017-04-07 11:06:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIII/252/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XXII/237/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla fragmentów miejscowości Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 11:09:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl