bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 22 strona główna 

sesja 22
 Uchwała nr XXII/231/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/189/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 15:32:28 Informację zaktualizowano 2017-03-06 15:34:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/190/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 15:37:02 Informację zaktualizowano 2017-03-06 15:42:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXII/233/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 15:44:34 Informację zaktualizowano 2017-03-06 15:45:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXII/234/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 15:46:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XII/120/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stęszew"
Data wprowadzenia informacji 2017-03-07 11:44:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Załącznik do Uchwały XXII/235/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-03-07 11:47:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXII/236/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2501P w zakresie dotyczącym wykonania przebudowy ul. Poznańskiej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-03-07 11:50:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXII/237/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla fragmentów miejscowości Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2017-03-07 11:52:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXII/238/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-03-07 11:58:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl