> Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko
Dyrektora Domu Kultury w Stęszewie

Informacja o wynikach konkursu
na stanowisko
Dyrektora Domu Kultury w Stęszewie

 

Komisja w składzie:
- Joanna Zaborska- przewodniczący,
- Maria Makowska- członek,
- Dorota Stachowiak- członek


przeprowadziła postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Stęszewie.
W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 2 kandydatów.
Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie, w wyniku której wymagania formalne spełniło 2 kandydatów.

5 maja 2016r. przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której na stanowisko dyrektora Domu Kultury wybrany został Mateusz Niedźwiedź.
Spełnił on wszystkie stawiane wymagania, a pracę rozpocznie 1 września 2016r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-05-10 19:28:15.
Data wprowadzenia: 2016-05-10 19:28:15
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl