> Ogłoszenia pozostałe
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 maja 2018 roku
2018-05-22 09:40:21
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z 16 maja 2018 roku
2018-05-17 19:29:55
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z 14 maja 2018 roku
2018-05-17 19:28:33
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z 2 maja 2018 roku
2018-05-08 09:57:49
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 marca 2018 roku
2018-03-30 09:23:26
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 marca 2018 roku
2018-03-16 11:35:33
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z 15 stycznia 2018 roky
2018-01-23 11:54:24
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie zaopiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stęszew w 2018 roku
2018-01-18 09:45:54
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew
2017-10-10 14:36:36
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew
2017-09-28 15:06:43
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 września 2017 roku
2017-09-28 15:02:36
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z 6 września 2017 roku
2017-09-07 18:26:38
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 sierpnia 2017 roku
2017-08-02 11:54:17
BURMISTRZ GMINY STĘSZEWStęszew, dnia: 2 sierpnia 2017r. Znak sprawy:PP.6730.056.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257), i  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 lipca 2017 roku
2017-07-28 12:01:46
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 lipca 2017 roku
2017-07-28 12:00:05
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o decyzji
2017-06-08 20:19:25
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew
2017-05-31 08:08:49
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew
2017-05-23 12:42:14
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew o wszczęciu postępowania
2017-05-18 11:35:15
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dopiewo
2017-04-06 14:43:02
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 434
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl