Burmistrz Gminy Stęszew zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stęszew
2022-04-22 14:54:49
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 marca 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Oś.6220.2.2022
2022-03-07 12:13:16
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o harmonogramie polowań zbiorowych planowanych przez Koło Łowieckie nr 28 DROP
2020-10-21 08:24:59
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dotyczące harmonogramu polowań zbiorowych planowanych przez Koło Łowieckie nr 32 Lis
2020-10-06 12:47:26
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2020 roku dotyczące książki ewidencji na polowaniu indywidualnym dla OHZ Czempiń
2020-10-06 12:44:56
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2020 roku dotyczące książki ewidencji na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego nr 78 ŁOŚ
2020-10-06 12:42:03
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2020 roku dotyczące książki ewidencji na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego nr 32 LIS
2020-10-06 12:40:22
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2020 roku dotyczące książki ewidencji na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego nr 28 DROP
2020-10-06 12:38:34
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 lutego 2020 roku
2020-02-27 07:59:49
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 lutego 2020 roku
2020-02-27 07:58:18
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 lutego 2020 roku
2020-02-20 07:44:07
  ...więcej

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2020 roku
2020-02-11 09:24:27
  ...więcej

Zawiadomienie o wydaniu poztanowienia nr OŚ.6220.12.2019
2020-01-24 15:08:18
  ...więcej

Ogłoszenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew w 2020r.
2020-01-24 13:56:56
Ogłoszenie Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 122) przekazuję do zaopiniowania – organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działając  ...więcej

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych koła łowieckiego DROP
2020-01-15 10:15:18
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 stycznia 2020 roku
2020-01-10 14:02:05
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku Znak Oś.6220.16.2019
2020-01-03 12:32:41
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku Znak Oś.6220.7.2019
2020-01-03 12:28:45
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2019 roku Znak Oś.6220.11.2015
2020-01-03 12:21:21
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 stycznia 2020 roku Znak Oś.6220.28.2019
2020-01-03 12:14:58
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 498
następne