Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew przez ZUS - Wydział Kontroli Płatników Składek w Poznaniu
2022-05-30 12:06:10
  ...więcej

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Poznaniu - Wystąpienie pokontrolne P/20/046 Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych - LPO.419.024.02.2020
2021-11-09 11:48:08
  ...więcej

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Poznaniu - Wystąpienie pokontrolne P/21/048 Pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy - LPO.410.017.05.2021
2021-11-09 11:43:41
  ...więcej

Protokół z kontroli dokonanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
2021-01-19 11:00:04
  ...więcej

Informacja pokontrolna z kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2021-01-19 10:54:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5