Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:19:46.
 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:21:52.
 Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:23:53.
 Oświadczenie kandydata na ławnika (przestępstwo)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:26:18.
 Oświadczenie kandydata na ławnika (władza rodzicielska)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:28:58.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:34:54.
Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:34:54
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak