Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Twardowo
2019-04-25 09:51:16
  ...więcej

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza
2019-04-12 13:48:57
  ...więcej

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Twardowa i Srocka Małego
2019-03-01 10:01:26
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2019 roku
2019-01-29 15:04:18
  ...więcej

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2019 roku
2019-01-22 14:52:41
  ...więcej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 5 grudnia 2018 roku
2018-12-20 13:50:42
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2018 roku
2018-12-19 13:09:14
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2018 roku
2018-12-19 10:11:53
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 22 listopada 2018 roku
2018-12-05 14:57:08
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 17 września 2018 roku
2018-09-19 13:56:54
  ...więcej

Obwieszczenie
2018-09-06 09:01:23
Pełna treść obwieszczenia (.pdf)  ...więcej

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego
2018-07-27 15:33:27
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta gminy Granowo z dnia 16 lipca 2018 roku
2018-07-20 14:39:07
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 13 lipca 2018 roku
2018-07-17 15:06:07
  ...więcej

Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000
2018-06-25 10:49:22
  ...więcej

Zawiadomienie nr WOO-II.420.118.2018.AM.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2018 roku
2018-06-15 07:48:00
  ...więcej

Zawiadomienie nr WOO-II.420.95.2018.JS.4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2018 roku
2018-06-15 07:44:55
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie likwidacji przejazdu kolejowego kat. „D” w km 88,168 na linii nr 357 Powodowo – Luboń
2018-06-11 09:42:15
Informujemy, że w związku z brakiem ustalenia statusu poniższej drogi na publiczną oraz zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kole  ...więcej

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2018 roku
2018-06-08 20:22:14
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
2018-06-05 16:29:01
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 73
następne