Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2022 roku o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu - IR-V.7840.9.2022.10
2022-05-27 14:18:24
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 lipca 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego
2021-07-26 10:23:17
  ...więcej

Obwieszczenie Powiatowego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w związku z planowaną budową obwodnicy Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32, gm. Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
2021-07-22 12:36:31
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 maja 2021 roku - OŚ.6220.20.2021.RL
2021-06-04 09:16:39
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 lipca 2020 roku
2020-08-07 10:58:18
  ...więcej

Ogłoszenie PKP o likwidacji przejazdu w Dębienku
2020-07-22 09:47:40
  ...więcej

Ogłoszenie PKP o likwidacji przejazdu w Zamysłowie
2020-07-22 09:45:57
  ...więcej

Informacje o procedurach 30-dniowych (przejazdy kolejowe)
2020-07-07 10:56:43
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 marca 2020 roku
2020-05-13 14:00:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji z dnia 26 marca 2020 roku
2020-03-31 08:55:43
  ...więcej

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów programów ochrony powietrza.
2020-03-23 15:46:52
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Kanałowej w Stęszewie"
2020-02-13 14:35:08
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 2019 roku
2020-01-09 11:56:33
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku
2019-12-11 13:57:27
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 listopada 2019 roku
2019-12-03 14:13:03
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8 listopada 2019 roku
2019-11-20 12:51:00
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina
2019-11-04 14:57:04
  ...więcej

Decyzja nr SKO.O.405.127.2019 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2019 roku
2019-10-29 10:09:35
  ...więcej

Obwieszczenie nr SKO.OŚ.405.126.2016 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2019 roku
2019-10-28 15:58:02
  ...więcej

Obwieszczenie nr SKO.OŚ.405.173.2018 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 16 października 2019 roku
2019-10-28 14:57:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 106
następne