bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia o naborze / wyborze
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko
Dyrektora Domu Kultury w Stęszewie

Informacja o wynikach konkursu
na stanowisko
Dyrektora Domu Kultury w Stęszewie

 

Komisja w składzie:
- Joanna Zaborska- przewodniczący,
- Maria Makowska- członek,
- Dorota Stachowiak- członek


przeprowadziła postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Stęszewie.
W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 2 kandydatów.
Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie, w wyniku której wymagania formalne spełniło 2 kandydatów.

5 maja 2016r. przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której na stanowisko dyrektora Domu Kultury wybrany został Mateusz Niedźwiedź.
Spełnił on wszystkie stawiane wymagania, a pracę rozpocznie 1 września 2016r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-05-10 19:28:15.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku .  Protokoły przejęcia na mienie komunalne .  Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej . 
Data wprowadzenia: 2016-05-10 19:28:15
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl