Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2022 roku o wydanej decyzji nr 4/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - IR.III.7820.23.2021.3
2022-04-26 14:41:30
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o decyzji - DLI-III.7621.45.2021.AW.6
2022-03-16 14:20:47
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 marca 2022 roku o wydaniu dnia 1 marca 2022 roku decyzji nr 13/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2022-03-08 13:35:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - IR.III.7820.23.2021.3
2022-03-04 09:21:13
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lutego 2022 roku o zakończeniu postępowania dowodowego
2022-02-07 14:13:52
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 października 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo - etap I, odcinek od km 0+000 do km 3+650
2021-11-02 11:28:09
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2021 roku o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - IR-III.7820.10.2020.3
2021-10-21 11:38:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody z dnia 29 września 2021 roku o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020r. nr 6/2020 (znak: IR-III.7820.9.2019.3) o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od skrzyżowania z nowym przebiegiem S-5 do drogi wojewódzkiej nr 431"
2021-10-01 11:59:18
  ...więcej

Informacja RZGW Wody Polskie dot. pozwolenia wodnoprawnego na działce 17/8 obręb Słupia.
2021-09-23 13:30:22
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody z dnia 6 września 2021 roku o wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji nr 15/2021 w dniu 6 września 2020r. nr 6/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S-5 . Odcinek II od granicy gminy Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S-5"
2021-09-08 13:31:59
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2021 roku o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych rozpoznawczych wyprzedzających planowaną budowę Obwodnicy Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32
2021-08-26 14:51:12
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 sierpnia 2021 roku o wydaniu decyzji nr 23/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze, gmina Stęszew
2021-08-16 07:47:01
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody z dnia 10 sierpnia 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020r. nr 6/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od skrzyżowania z nowym przebiegiem S-5 do drogi wojewódzkiej nr 431" - IR-III.7820.9.2019.3
2021-08-13 14:01:15
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 sierpnia 2021 roku o wydaniu dnia 4 sierpnia 2021 roku decyzji nr 19/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa ulicy Kwiatowej w Stęszewie - WD.6740.20.2021.MA
2021-08-10 13:21:01
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2021 roku o wydaniu decyzji nr. 14/2021 - IR-III.7820.24.2020.3
2021-08-10 09:50:10
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację inwestycji drogowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo-Modrze, gmina Stęszew
2021-07-05 11:49:01
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o zakończeniu postępowania dowodowego na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Kwiatowej w Stęszewie"
2021-07-01 12:17:09
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody z dnia 28 czerwca 2021 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S-5. Odcinek II od granicy gmin Buk i Stęszew do nowego przebiegu S-5"
2021-06-30 14:55:06
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Budowa ulicy Kwiatowej w Stęszewie"
2021-05-12 13:41:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody z dnia 9 lutego 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 32 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Strykowo gm. Stęszew - Kąkolewo gm. Granowo - IR-III.7820.24.2020.3
2021-02-12 08:30:43
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 30
następne