Obwieszczenie Wojewody Wlkp. o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2017r. nr 18/2017 (znak: IR-III.7820.9.2017.2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, odc. Wronczyn-Kościan Południe""
2019-10-22 12:13:38
treść obwieszczenia (pdf)  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2019-08-19 12:25:50
  ...więcej

2019-02-06 14:06:41
  ...więcej

2012-06-20 12:22:11
  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4