Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Oś.6220.16.2022
2023-11-22 14:08:44
  ...więcej

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 listopada 2023 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w toku trwającego postępowania administracyjnego - Oś.6220.11.2023
2023-11-22 11:00:29
  ...więcej

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 listopada 2023 roku o zakończeniu postępowania dowodowego - Oś.6220.5.2023
2023-11-21 13:34:48
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 listopada 2023 roku o terminach oraz miejscach polowań zbiorowych Ośrodka Hodowli Zwierzyny Czempiń w okresie od 10 listopada 2023 do 7 stycznia 2024 roku w obwodach łowieckich nr 211, 330 i 331 KOREKTA - Oś.6151.9.2023
2023-11-16 09:29:38
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 października 2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Oś.6220.20.2023
2023-11-14 14:30:36
  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Granowo z dnia 31 października 2023 roku - IRŚ.6220.8.2023
2023-11-07 13:43:58
  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Granowo z dnia 30 października 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - IRŚ.6220.8.2023
2023-11-07 13:39:47
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 października 2023 roku o terminach i miejscach polowań zbiorowych Ośrodka Hodowli Zwierzyny Czempiń
2023-10-31 08:07:10
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 października 2023 roku w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 32 LIS - Oś.6151.8.2023
2023-10-13 08:51:46
  ...więcej

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 października 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego
2023-10-09 11:30:08
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 października 2023 roku o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 28 Drop Poznań w okresie od 4 listopada 2023 do 6 stycznia 2024 (obwód łowiecki nr 332 Zadory) - Oś.6151.7.2023
2023-10-09 11:20:53
  ...więcej

Podanie informacji Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 października 2023 roku o wydanej decyzji do publicznej wiadomości - Oś.6220.8.2023
2023-10-05 11:59:08
  ...więcej

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 października 2023 roku o wydaniu dnia 27 września 2023 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Oś.6220.8.2023
2023-10-05 11:48:46
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 września 2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Oś.6220.14.2023
2023-10-03 13:46:06
  ...więcej

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 września 2023 roku o wydaniu dnia 19 września 2023 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Oś.6220.6.2023
2023-09-29 14:22:41
  ...więcej

Podanie informacji Burmistrza Gminy Stęszew o wydanej decyzji do publicznej wiadomości z dnia 19 września 2023 roku - Oś.6220.6.2023
2023-09-29 14:05:43
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 września 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowanie farmy fotowoltaicznej
2023-09-25 12:13:29
  ...więcej

Informacja dot. wniosku Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31.08.2023 r.
2023-09-25 12:06:30
  ...więcej

Podanie informacji Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 września 2023 roku o wydanej decyzji do publicznej wiadomości - Oś.6220.7.2023
2023-09-21 10:48:06
  ...więcej

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 września 2023 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11 września 2023 roku - Oś.6220.7.2023
2023-09-21 10:41:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 501
następne