Zawiadomienie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 czerwca 2022 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w toku trwającego postępowania administracyjnego - Oś.6220.2.2022
2022-07-01 09:50:08
  ...więcej

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Oś.6220.4.2022
2022-07-01 09:24:50
  ...więcej

Podanie informacji Burmistrza Gminy Stęszew o wydanej decyzji do publicznej wiadomości z dnia 28 czerwca 2022 roku - Oś.6220.4.2022
2022-07-01 09:09:09
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - OŚ.6220.43.2021
2022-07-01 08:51:23
  ...więcej

Zawiadomienie stron Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 23 czerwca 2022 roku o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - IGK.6220.3.2022
2022-06-28 09:48:16
  ...więcej

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - IGK.6220.3.2022
2022-06-28 09:45:39
  ...więcej

Zawiadomienie stron Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 23 czerwca 2022 roku o terminie załatwienia sprawy - IGK.6220.3.2022
2022-06-28 09:42:58
  ...więcej

Zawiadomienie stron Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 22 czerwca 2022 roku o terminie załatwienia sprawy - IGK.6220.17.2021
2022-06-27 15:51:51
  ...więcej

Postanowienie z dnia 15 czerwca 2022 roku prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji z dnia 10 czerwca 2020 roku - Oś.6220.22.2021
2022-06-15 13:57:14
  ...więcej

Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu na terenie działek o nr ewid. 57, 58, 59, 60 i 61 obręb Jeziorki eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „JEZIORKI”.
2022-06-09 12:46:17
Znak: Oś. 6220.7.2022 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61 § 1 i 4 , w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), dalej k.p.a, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3   ...więcej

Zawiadomienie dot. zakończenia postępowania administracyjnego dot. budowy 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 290/2, 290/3, 281/95, oraz 290/1 obręb Słupia
2022-06-09 12:37:12
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Buk" na działkach o nr ewid. 125, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 140/6 obręb Otusz, 29/4, 2/9 obręb Cieśle, 301/1, 301/53, 301/54 obręb Niepruszewo gmina Buk.
2022-06-09 12:28:04
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - IGK.6220.17.2021
2022-06-07 14:08:41
  ...więcej

Informacja PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTW AWODNEGO - WODY POLSKIE o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego, dla działki 192/8, obręb Zamysłowo.
2022-06-06 13:02:08
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr ewid. 80/1, 81/3 i 82/1 obręb Zamysłowo, gmina Stęszew.
2022-06-06 12:55:45
Znak: Oś. 6220.10.2022 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4 , w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), dalej k.p.a, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dn  ...więcej

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej Buk o łącznej mocy do 330MW.
2022-06-03 14:19:18
  ...więcej

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 maja 2022 roku o wydaniu decyzji zmiebiającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 czerwca 2020 roku znak Oś.6220.28.2019 - Oś.6220.22.2021
2022-06-01 14:13:42
  ...więcej

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI - Oś. 6220.22.2021
2022-06-01 14:03:31
  ...więcej

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości z dnia 11 maja 2022 roku - Oś.6220.45.2021
2022-05-16 14:10:11
  ...więcej

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 maja 2022 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 maja 2022 roku - Oś.6220.45.2021
2022-05-16 14:01:16
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 319
następne