dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewidencyjnych: 330, 358/3, 276, obręb Strykowo.
2019-05-10 13:25:54
Znak sprawy: PP.6733.013.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na dzi  ...więcej

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 180/90 PE. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 1434/1, 1434/2, 1435, obręb Stęszew.
2019-05-09 13:46:36
Znak sprawy:PP.6733.008.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 08 maja 2019 roku wyda  ...więcej

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 337, 358/3, 263, obręb Strykowo.
2019-05-09 13:44:15
Znak sprawy:PP.6733.007.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 08 maja 2019 roku  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewidencyjnych: 121/49, 127 obręb Rybojedzko.
2019-05-07 14:33:37
Znak sprawy: PP.6733.012.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na dzi  ...więcej

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63, o długości l=~605,0mb. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 128/58, 128/73, 128/80, obręb Rybojedzko.
2019-04-19 10:57:39
Znak sprawy:PP.6733.006.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019 roku  ...więcej

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63, o długości l=~300,0mb. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 243/13, 243/69, obręb Wronczyn.
2019-04-19 10:56:07
Znak sprawy:PP.6733.005.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019 roku w  ...więcej

dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 93/35, 93/17, 153/23, 109/12, 109/31, 109/23, 92/1, 85/2, 76, 81, 87, 129, obręb Skrzynki, 1, 16, 19, 41, 50, obręb Tomiczki, 10/1 obręb Jeziorki.
2019-04-19 10:54:42
Znak sprawy:PP.6733.004.2019 O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 19 kwietnia 2  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego „budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Rybojedzko”, na działkach o nr ewidencyjnych: 156, 163/3, 129/1, 128/80, 128/73, 128/58, 128/28, 125/57, 128/20, 126/2, 127, 126/30, 126/68, 126/48, 125/10, 108, 109, 90, 92, 155, 88/1, 126/32, 125/64, 125/42, 125/50, 125/16, 182, 126/6, 125/63, 125/62, obręb Rybojedzko, 2, 277 obręb Słupia.
2019-04-19 10:29:04
Znak sprawy: PP.6733.010.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t  ...więcej

OBWIESZCZENIE dot. wydana decyzji ustalającej warunki zabudowy
2019-04-18 09:57:46
Znak sprawy:PP.6730.036.2018.II   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2096, ze zmianami), że w dniu 17 kwietnia 2019  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewidencyjnych: 542/1 (część), 356, 358/5, obręb Strykowo.
2019-04-17 12:56:24
Znak sprawy: PP.6733.009.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na dzi  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miejscowości Stęszew i Zamysłowo, gmina Stęszew, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2019-04-16 10:16:30
Nr sprawy:PP.6721.003.2019 OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miejscowości Stęszew i Zamysłowo, gmina Stęszew, oraz o przystąpieniu do przeprowad  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2019-04-16 09:29:59
Nr sprawy:PP.6721.001.2019   OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej   ...więcej

dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE MOP 0,5 MPa o długości l=~230,0mb, na działkach o nr ewidencyjnych: 5/1, 5/2, 5/8, 10/1, 77, 9/5, obręb Jeziorki.
2019-04-10 09:01:30
Znak sprawy:PP.6733.003.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zmianami) informuję, że w dniu 09 kwietni  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Sasankowej i Różanej w Stęszewie.
2019-04-02 14:43:00
Nr sprawy:PP.6721.002.2019 OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Sasankowej i Różanej w Stęszewie. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Sasankowej i Różanej w Stęszewie.
2019-04-02 14:40:09
Nr sprawy:PP.6721.002.2019 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Sasankowej i Różan  ...więcej

dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia, na działkach o nr ewidencyjnych: 1434/1, 1434/2, 1435, obręb Stęszew.
2019-03-27 09:52:23
Znak sprawy: PP.6733.008.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia, na dział  ...więcej

dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia, na działkach o nr ewidencyjnych: 337, 358/3, 263, obręb Strykowo.
2019-03-27 07:58:58
Znak sprawy: PP.6733.007.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia, na dział  ...więcej

dot. budowy ul. Stęszewskiej w Sapowicach o dł. l=~1250,0m, na działce o nr ewidencyjnym: 184, obręb Sapowice.
2019-03-19 07:20:13
Znak sprawy:PP.6733.002.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 15 marca 2019 roku wy  ...więcej

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE MOP 0,5 MPa, o długości l=~230,0mb, na działkach o nr ewid. 5/1, 5/2, 5/8, 10/1, 77, 9/5, obręb Jeziorki.
2019-03-13 10:17:15
Znak sprawy: PP.6733.003.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zmianami), w związku z trwającym postępowan  ...więcej

dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o długości l=~605,0mb, na działkach o nr ewidencyjnych: 128/58, 128/73, 128/80 obręb Rybojedzko.
2019-03-12 14:51:13
Znak sprawy: PP.6733.006.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o długoś  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 229
następne