dot. budowy ul. Stęszewskiej w Sapowicach o dł. l=~1250,0m, na działce o nr ewidencyjnym: 184, obręb Sapowice.
2019-03-19 07:20:13
Znak sprawy:PP.6733.002.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 15 marca 2019 roku wy  ...więcej

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE MOP 0,5 MPa, o długości l=~230,0mb, na działkach o nr ewid. 5/1, 5/2, 5/8, 10/1, 77, 9/5, obręb Jeziorki.
2019-03-13 10:17:15
Znak sprawy: PP.6733.003.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zmianami), w związku z trwającym postępowan  ...więcej

dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o długości l=~605,0mb, na działkach o nr ewidencyjnych: 128/58, 128/73, 128/80 obręb Rybojedzko.
2019-03-12 14:51:13
Znak sprawy: PP.6733.006.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o długoś  ...więcej

dot. ojektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o długości l=~300,0mb, na działkach o nr ewidencyjnych: 243/13, 243/69 obręb Wronczyn.
2019-03-12 14:48:26
Znak sprawy: PP.6733.005.2019   O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o   ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewidencyjnych: 93/35, 93/17, 153/23, 109/12, 109/31, 109/23, 92/1, 85/2, 76, 81, 87, 129, obręb Skrzynki, 1, 16, 19, 41, 50, obręb Tomiczki, 10/1 obręb Jeziorki.
2019-03-05 10:13:52
Znak sprawy: PP.6733.004.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach  ...więcej

dot. projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE MOP 0,5 MPa o długości l=~230,0mb, na działkach o nr ewidencyjnych: 5/1, 5/2, 5/8, 10/1, 77, 9/5, obręb Jeziorki.
2019-02-22 07:47:41
Znak sprawy: PP.6733.003.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE MO  ...więcej

dot. projektowanej budowy ul. Stęszewskiej w Sapowicach o dł. l=~1250,0m, na działce o nr ewidencyjnym: 184, obręb Sapowice.
2019-02-13 11:14:13
Znak sprawy: PP.6733.002.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy ul. Stęszewskiej w Sapowicach o dł. l=~12  ...więcej

dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego „budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Strykowo. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 358/6, 358/5, 357, 544, 613, 578/1, obręb Strykowo.
2019-02-07 13:38:25
Znak sprawy:PP.6733.028.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 07 lutego 2019 roku wyd  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część wsi Sapowice.
2019-02-07 07:10:32
Nr sprawy:PP.6721.001.2016 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.  ...więcej

dot. budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej. Lokalizacja inwestycji: działka o nr ewid. 196/8 obręb Sapowice
2019-01-24 14:36:30
Znak sprawy:PP.6733.026.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 24 stycznia 2019 roku  ...więcej

dot. budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr POZ3116B, składającej się z wolnostojącej wieży stalowej o max. wys. 63,0m nad poziom terenu stanowiącą platformę do zawieszenia anten sektorowych i radioliniowych, prefabrykowanych szaf technicznych z urządzeniami elektro-przesyłowymi i zasilającymi stację, systemowego ogrodzenia oraz wewnętrznej linii zasilającej. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 444, 445, 446 obręb Modrze.
2019-01-24 14:33:11
Znak sprawy:PP.6733.027.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 24 stycznia 2019 roku  ...więcej

dot. przebudowy istniejącej linii napowietrznej 0,4kV wraz z ze zmianą lokalizacji istniejących słupów. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 412/2, 411/2, obręb Modrze.
2019-01-24 14:30:25
Znak sprawy:PP.6733.029.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 24 stycznia 2019 roku  ...więcej

dot. budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej. Lokalizacja inwestycji: działka o nr ewid. 498 obręb Będlewo.
2019-01-24 14:24:51
Znak sprawy:PP.6733.024.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 24 stycznia 2019 roku   ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2019-01-02 14:56:20
PP.6721.008.2017 OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018  ...więcej

dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działki o nr ewid. 95/14, 109/20, 109/22, 118/6 w miejscowości Skrzynki, obręb Skrzynki, gmina Stęszew, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2018-12-27 11:09:13
Znak sprawy:PP.6721.007.2017   OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Skrzynki, gmina Stęszew. Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marc  ...więcej

dot. budowy linii kablowych nN 0,4kV o długości ok. 40,0mb. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 215/2, 216/2, 200/1, 197/2, obręb Łódź.
2018-12-27 11:06:55
Znak sprawy:PP.6733.023.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że w dniu 27 grudnia 2018 roku   ...więcej

dot. projektowanej przebudowy istniejącej linii napowietrznej 0,4kV wraz z ze zmianą lokalizacji istniejących słupów, na działkach o nr ewidencyjnych: 412/2, 411/2, obręb Modrze.
2018-12-19 10:48:58
Znak sprawy: PP.6733.029.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy istniejącej linii napowietrznej 0,4kV   ...więcej

dot. budowy promenady – ścieżki spacerowej wraz z elementami małej architektury (ławki, śmietniki, tablice informacyjne, plac zabaw, wiata i stojaki dla rowerów) oraz oświetleniem typu parkowego na działkach o nr ewid.: 1755, 1756/3, 1778/1, 1779/1, 1780/1, 1792, 1794, 1678, 1677/9, 1693/2, 1692, 1689 obręb Stęszew.
2018-12-18 13:11:25
Znak sprawy: PP.6733.022.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy promenady – ścieżki spacerowej wraz z elementami   ...więcej

dot. projektowanej budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr POZ3116B, składającej się z wolnostojącej wieży stalowej o max. wys. 63,0m nad poziom terenu stanowiącą platformę do zawieszenia anten sektorowych i radioliniowych, prefabrykowanych szaf technicznych z urządzeniami elektro-przesyłowymi i zasilającymi stację, systemowego ogrodzenia oraz wewnętrznej linii zasilającej, na działkach o nr ewid. 446, 445, 444 obręb Modrze.
2018-12-13 08:32:39
Znak sprawy: PP.6733.027.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii kom  ...więcej

dot. projektowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego „budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Strykowo”, na działkach o nr ewid. 358/6, 358/5, 357, 344, 613, 578/1, obręb Strykowo.
2018-12-12 14:54:39
Znak sprawy:PP.6733.028.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 212
następne