dot. budowy sieci gazowej niskiego - podwyższonego ciśnienia, na działkach o nr ewidencyjnych: 490, 512/7, 511/9, obręb Stęszew.
2020-02-17 08:44:19
Znak sprawy: PP.6733.007.2020 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci gazowej niskiego - podwyższonego ciśnienia, na działk  ...więcej

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewidencyjnych: 335/2, 506/5, obręb Będlewo.
2020-02-17 08:42:38
Znak sprawy: PP.6733.006.2020 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewiden  ...więcej

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce o nr ewidencyjnym: 205, obręb Sapowice (ul. Bukowska w rej. ul. Trzcinowej).
2020-02-17 08:40:44
Znak sprawy: PP.6733.005.2020 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce o nr ewidency  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Skrzynki, gmina Stęszew, oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2020-02-05 13:20:04
OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Skrzynki, gmina Stęszew,oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na   ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Dębienko, gmina Stęszew oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2020-02-05 08:06:13
OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Dębienko, gmina Stęszeworaz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na   ...więcej

dot. sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce o nr ewidencyjnym: 119/19, obręb Sapowice.
2020-02-04 13:41:58
Znak sprawy: PP.6733.004.2020 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce o nr ewidencyjnym: 1  ...więcej

dot. budowy oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z zasilaniem dla znaków aktywnych – ul. Pocztowa, na działkach o nr ewid. ewid. 44/3, 68/4, obręb Jeziorki.
2020-02-04 08:00:45
Znak sprawy:PP.6733.039.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) informuję, że w dniu 03 luteg  ...więcej

dot. budowy sieci kablowej energetycznej, na działkach o nr ewidencyjnych: 336/5, 344/4, 395/11, 395/16, 395/18, 395/19, 395/22, 395/20, 395/23, obręb Zamysłowo.
2020-01-31 11:47:44
Znak sprawy: PP.6733.001.2020 O B W I E S Z C Z E N I E   W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci kablowej energetycznej, na działkach o nr ewide  ...więcej

dot. budowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewidencyjnych: 81, 175, obręb Skrzynki.
2020-01-31 11:33:34
Znak sprawy: PP.6733.003.2020 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewidencyjnych: 81, 175  ...więcej

dot. budowy elektroenergetycznej sieci SN-15kV. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. ewid. 184, 275/2, obręb Słupia.
2020-01-29 15:17:35
Znak sprawy:PP.6733.038.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) informuję, że w dniu 28 stycz  ...więcej

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 1498/3, 1499, 1506/1, obręb Stęszew.
2020-01-29 15:16:53
Znak sprawy:PP.6733.033.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) informuję, że w dniu 28 stycz  ...więcej

dot. budowy stacji transformatorowej wraz z przebudową elektroenergetycznej sieci SN-15kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nn. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. ewid. 134/2, 105/2, obręb Słupia.
2020-01-29 15:16:06
Znak sprawy:PP.6733.034.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) informuję, że w dniu 28 styc  ...więcej

dot. budowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewidencyjnych: 200/1, 195/2, 214/2, obręb Łódź.
2020-01-28 11:46:04
Znak sprawy: PP.6733.004.2020 O B W I E S Z C Z E N I E W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci wodociągowej, na działkach o nr ewidencyjnych: 200/1,   ...więcej

dot. sprostowania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy obiektu handlowo-usługowego wraz z pylonem reklamowym, wjazdami, parkingiem, zbiornikiem na wodę do celów p/poż o poj. do 200,0m3, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 50/25, 50/22, obręb Stęszew, w Stęszewie przy ul. Lipowej.
2020-01-23 09:23:18
Znak sprawy:PP.6730.098.2018   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2096, z późn. zmianami), że w dniu 20 sty  ...więcej

dot. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 267/6, 268, obręb Zamysłowo.
2020-01-22 07:57:19
Znak sprawy:PP.6733.036.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) informuję, że w dniu 17 stycz  ...więcej

dot. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia. Lokalizacja inwestycji: działka o nr ewid. 106/4, obręb Trzebaw.
2020-01-22 07:51:04
Znak sprawy:PP.6733.037.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) informuję, że w dniu 17 stycz  ...więcej

dot. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci SN 15kV. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. ewid. 105, 127, obręb Tomice.
2020-01-22 07:47:00
Znak sprawy:PP.6733.035.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) informuję, że w dniu 17 stycz  ...więcej

dot. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid. 1443/6, 1443/24, 1443/26, obręb Stęszew.
2020-01-22 07:43:31
Znak sprawy:PP.6733.032.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) informuję, że w dniu 20 styczn  ...więcej

dot. decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działce o nr ewid. 163/6, obręb Witobel, w Witoblu przy ul. Łódzkiej/Folwarcznej.
2020-01-20 12:40:44
Znak sprawy:PP.6730.106.2019   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2096, z późniejszymi zmianami) informuję,  ...więcej

dot. budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działce o nr ewid. 261/2, obręb Słupia.
2020-01-08 14:11:40
Znak sprawy:PP.6730.104.2019   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2096, z późniejszymi zmianami), w związku  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 308
następne