Informacja o wynikach Otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe
2018-08-24 12:35:00
W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Stęszew/ Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie w sprawie naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu wpłynęła 1 oferta: Stęszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oferta spełniła wy  ...więcej

Otwarty nabór partnerów
2017-12-04 16:52:07
Otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w:Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotnePoddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe Do pobrania: Pełna treść ogłoszenia o proje  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2