Ogłoszenia o naborze / wyborze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds.
księgowości budżetowej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW, UL. POZNAŃSKA 11, STĘSZEW

Komisja w składzie:
- Dorota Stachowiak- przewodniczący,
- Maria Makowska- członek,
- Joanna Zaborska- członek
przeprowadziła nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej.

Na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 11 kandydatów.

Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze, w wyniku której wymagania formalne spełniła tylko 1 kandydatka.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, dnia 8 grudnia 2015r., komisja uznała, że Katarzyna Ksoń (zam. w Modrzu) spełniła stawiane jej wymagania w stopniu pozwalającym na wybór jej osoby na stanowisko ds. księgowości budżetowej.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-10 11:50:42 | Data modyfikacji: 2015-12-10 11:53:29.
Data wprowadzenia: 2015-12-10 11:50:42
Data modyfikacji: 2015-12-10 11:53:29
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót