bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds.
księgowości budżetowej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW, UL. POZNAŃSKA 11, STĘSZEW

Komisja w składzie:
- Dorota Stachowiak- przewodniczący,
- Maria Makowska- członek,
- Joanna Zaborska- członek
przeprowadziła nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej.

Na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 11 kandydatów.

Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze, w wyniku której wymagania formalne spełniła tylko 1 kandydatka.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, dnia 8 grudnia 2015r., komisja uznała, że Katarzyna Ksoń (zam. w Modrzu) spełniła stawiane jej wymagania w stopniu pozwalającym na wybór jej osoby na stanowisko ds. księgowości budżetowej.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-10 11:50:42 | Data modyfikacji: 2015-12-10 11:53:29.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku . 
Data wprowadzenia: 2015-12-10 11:50:42
Data modyfikacji: 2015-12-10 11:53:29
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl