Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw organizacyjno – technicznych
2016-09-20 11:56:02
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół ogłasza nabór na stanowisko do spraw organizacyjno-technicznych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Stęszewie, ul. Poznańska 11, 62 – 060 Stęszew A. Wy  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. promocji Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
2016-09-14 11:56:06
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. PROMOCJI URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW, UL. POZNAŃSKA 11, STĘSZEW Komisja w składzie:- Joanna Zaborska- przewodniczący, - Maria Makowska- członek,- Dorota Stachowiak- członekprzeprowadzi  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. promocji Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
2016-08-16 07:44:56
Burmistrz Gminy Stęszewogłasza nabór na stanowisko do spraw promocji w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszewul. Poznańska 1162- 060 Stęszew   A. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki humanistyczne), 2) pe  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówien publicznych Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
2016-08-05 08:15:44
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW, UL. POZNAŃSKA 11, STĘSZEW Komisja w składzie:- Joanna Zaborska- przewodniczący, - Maria Makowska- członek,- Aleksander Alejski-   ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta Przedszkola w Stęszewie
2016-07-28 00:24:35
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW
2016-07-18 14:14:01
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW, UL. POZNAŃSKA 11, STĘSZEW Komisja w składzie:- Joanna Zaborska- przewodniczący, - Dorota Stachowiak- członek,- Maria Makowska- członek,przeprowad  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw zamówień publicznych
2016-07-12 08:50:47
Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw zamówień publicznych Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza nabór na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew   ...więcej

Dyrektor Przedszkola w Stęszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w wymiarze pełnego etatu.
2016-07-06 11:19:46
Dyrektor Przedszkola w Stęszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w wymiarze pełnego etatu. Termin przyjmowania zgłoszeń: 06.07.-20.07.2016 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.07.2016 r. Organizator: Dyrektor   ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw inwestycji
2016-06-24 12:48:28
Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw inwestycjiBurmistrz Gminy Stęszew ogłasza nabór na stanowisko do spraw inwestycjiw Urzędzie Miejskim Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew A. Wymagania niezbędne:1) wykształcenie  ...więcej

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie, ul. Poznańska 25, 62-060 Stęszew
2016-05-17 08:42:12
Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Stęszewie, ul. Poznańska 25, 62-060 Stęszew I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania : 1/ jest nauczycielem mia  ...więcej

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie, ul. Bukowska 2, 62-060 Stęszew
2016-05-17 08:40:56
Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie, ul. Bukowska 2,62-060 Stęszew I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania : 1/ jest nauczycie  ...więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strykowie, ul. Szkolna 10
2016-05-17 08:38:08
Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strykowie, ul. Szkolna 10, , 62-060 Stęszew   I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania : 1/ jest  ...więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Stęszewie, ul. Wojska Polskiego 18, 62-060 Stęszew
2016-05-17 08:35:14
Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Specjalnych w Stęszewie, ul. Wojska Polskiego 18, 62-060 Stęszew I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania : 1/   ...więcej

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Stęszewie
2016-05-10 19:28:15
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Stęszewie   Komisja w składzie:- Joanna Zaborska- przewodniczący,- Maria Makowska- członek,- Dorota Stachowiak- członek przeprowadziła postępowanie konkursowe na sta  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – księgowa Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stęszewie
2016-05-04 08:27:33
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – księgowa Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stęszewie, ul. Poznańska 11, Stęszew. Komisja w składzie :- Irena Wojtkowiak – przewodnicząca- Agata Wolniew  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds.organizacyjno-administracyjnych-obsługa sekretariatu.
2016-04-13 11:19:52
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKODS. ORGANIZACYJNO- ADMINISTRACYJNYCH- OBSŁUGA SEKRETARIATU,URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW,UL. POZNAŃSKA 11, STĘSZEWKomisja w składzie:- Dorota Stachowiak- przewodniczący,- Maria Makowska- członek,- J  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowa/y
2016-04-05 12:17:33
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWA/Y   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Stęszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Ekonomiczno – Admini  ...więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Stęszewie
2016-04-01 10:52:06
Burmistrz Gminy Stęszewogłasza Konkurs na stanowisko dyrektoraDomu Kultury w Stęszewie Wymagania konieczne:1. Wykształcenie wyższe magisterskie- (preferowane zarządzanie kulturą i sportem, kulturoznawstwo,);2. Co najmniej 3 letnie doświadcz  ...więcej

Nabór na stanowisko do spraw organizacyjno - administracyjnych - obsługa sekretariatu
2016-02-18 13:32:13
Burmistrz Gminy Stęszewogłasza nabór na stanowisko do spraw organizacyjno- administracyjnych- obsługa sekretariatu A. Wymagania:1) wykształcenie wyższe,2) biegła obsługa komputera w zakresie aplikacji biurowych, poczty elektronicznej o  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej
2015-12-10 11:50:42
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW, UL. POZNAŃSKA 11, STĘSZEW Komisja w składzie:- Dorota Stachowiak- przewodniczący,- Maria Makowska- członek,- Joanna Zaborska- członekpr  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 65
poprzednie     następne