sesja 25

 Uchwała Nr XXV/211/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/195/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-03-08 13:32:49.
 Uchwała Nr XXV/212/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-03-08 13:36:09.
 Uchwała Nr XXV/213/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/166/2012 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012 i 2013 roku dla Gminy Dopiewo na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-03-08 13:44:42.
 Uchwała Nr XXV/214/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-03-08 13:47:15.
Uchwała Nr XXV/215/2013 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie:
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Treść uchwały


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Objaśnienia do załączników 1, 2, 3


Załącznik nr 6


 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-03-08 14:39:13 | Data modyfikacji: 2013-03-11 10:30:37.
 Uchwała nr XXV/216/2013 rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Witobel

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-03-08 14:55:31.
 Uchwała Nr XXV/217/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębno

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-03-11 10:33:02.
 Uchwała Nr XXV/218/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-03-11 10:34:54.
 Uchwała Nr XXV/219/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-03-11 10:36:23.
 Uchwała Nr XXV/220/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla gminy Stęszew z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-03-11 10:38:20.

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2013-03-11 10:38:20
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak