sesja 26

 Uchwała nr XXVI/221/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/195/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:15:59.
 Uchwała nr XXVI/222/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:49:32.
 Uchwała nr XXVI/223/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:20:02.
 Uchwała nr XXVI/224/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: stypendiów i nagród Burmistrza Stęszewa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:21:11.
 Uchwała nr XXVI/225/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stęszewa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:22:15.
 Uchwała nr XXVI/226/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:23:19.
 Uchwała nr XXVI/227/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Modrze

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:24:30.
 Uchwała nr XXVI/228/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zamysłowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:25:13.
 Uchwała nr XXVI/229/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:26:33.
 Uchwała nr XXVI/230/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:28:36.
 Uchwała nr XXVI/231/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Stęszew do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej finansowanych ze środków publicznych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:30:43.

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2013-04-04 09:30:43
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak