sesja 30

 Uchwała nr XXX/263/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-22 14:14:24.
 Uchwała nr XXX/264/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-22 14:15:42.
 Uchwała nr XXX/265/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-22 14:17:16.
 Uchwała nr XXX/266/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-22 14:18:27.
 Uchwała nr XXX/267/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-22 14:20:51.
 Uchwała nr XXX/268/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w Stęszewie i Dębnie o nr ewid. 598/1, 598/3, 598/5, 598/6, obręb Stęszew oraz nr ewid. 12/1, 12/3, 12/5, 14/2, 390/5, częściowo 444, obręb Dębienko

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-22 14:28:50.

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2013-10-22 14:28:50
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak