sesja 27

 Uchwała nr XXVII/232/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wspólne dokonywanie zakupów energii elektrycznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-05-15 12:34:11.
 Uchwała nr XXVII/233/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-05-15 12:44:17.
 Uchwała nr XXVII/234/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie: zgłoszenia sołectw Gminy Stęszew do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-05-15 12:45:49.
 Uchwała nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Będlewo i Srocko Małe PGR wchodzących w skład sołectwa Będlewo na lata 2013 - 2020"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-05-15 12:47:56.
 Uchwała nr XXVII/236/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Skrzynki na lata 2013 - 2020"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-05-15 13:41:26.
 Uchwała nr XXVII/237/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XVIII/184/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Strykowo"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-05-15 13:43:24.
 Uchwała nr XXVII/238/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Tomiczki na lata 2010 - 2017"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-05-15 13:45:43.
 Uchwała nr XXVII/239/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-05-15 13:47:01.
 Uchwała nr XXVII/240/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-05-15 13:48:27.
 Uchwała nr XXVII/241/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie: ustanowienia regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Stęszew" oraz medalu "Zasłużony dla Gminy Stęszew"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-05-15 13:50:27.
 Uchwała nr XXVII/242/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stęszewa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-05-15 13:52:06.

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2013-05-15 13:52:06
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak