sesja 32

 Uchwała nr XXXII/276/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-09 14:39:05.
 Uchwała nr XXXII/277/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-10 14:03:19.
 Uchwała nr XXXII/278/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-10 19:18:54.
 Uchwała nr XXXII/279/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-10 19:22:49.
 Uchwała nr XXXII/280/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-10 19:25:26.
Uchwała nr XXXII/281/2013
Uchwała nr XXXII/281/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stęszew na lata 2013 - 2032  

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-12 12:58:29 | Data modyfikacji: 2014-01-13 11:52:46.
 Uchwała nr XXXII/282/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości z obrębu Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-12 13:02:20.
 Uchwała nr XXXII/283/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-12 13:05:42.
 Uchwała nr XXXII/284/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-12 13:08:14.

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2014-01-12 13:08:14
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak