sesja 29

 Uchwała nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-09-17 08:51:42.
 Uchwała nr XXIX/256/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/168/2012 z dnia 26.IX.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-09-17 08:54:59.
 Uchwała nr XXIX/257/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-09-17 08:58:05.
 Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działka nr ewid. 106 we wsi Piekary, obręb Piekary, gm. Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-09-17 09:04:45.
 Uchwała Nr XXIX/259/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie: wydzierżawienia lokali użytkowych położonych w Stęszewie i w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-09-17 09:06:59.
 Uchwała Nr XXIX/260/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-09-17 09:08:15.
 Uchwała Nr XXIX/261/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-09-17 09:09:46.
 Uchwała Nr XXIX/262/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-09-17 09:13:45.

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2013-09-17 09:13:45
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak