sesja 28

 Uchwała nr XXVIII/243/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 07:31:46.
 Uchwała nr XXVIII/244/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 07:34:27.
 Uchwała nr XXVIII/245/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 07:36:25.
 Uchwała nr XXVIII/246/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stęszew"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 07:38:24.
 Uchwała nr XXVIII/247/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa w rejonie ulicy Bukowskiej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 07:40:58.
 Uchwała nr XXVIII/248/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym pawilonu handlowego położonego w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 07:42:29.
 Uchwała nr XXVIII/249/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 07:43:47.
 Uchwała nr XXVIII/250/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Dębienko

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 07:51:00.
 Uchwała nr XXVIII/251/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tomiczkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 07:52:11.
 Uchwała nr XXVIII/252/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew części nieruchomości z obrębu Tomiczki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 07:53:25.
 Uchwała nr XXVIII/253/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków położonego na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 07:55:14.
 Uchwała nr XXVIII/254/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-06-12 07:56:54.

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2013-06-12 07:56:54
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak