sesja 31

 Uchwała Nr XXXI/269/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/195/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognosy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:23:41.
 Uchwała Nr XXXI/270/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:25:52.
 Uchwała Nr XXXI/271/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:27:19.
 Uchwała Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:28:45.
 Uchwała Nr XXXI/273/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:31:07.
 Uchwała Nr XXXI/274/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:32:14.
 Uchwała Nr XXXI/275/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia: "Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:34:40.

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2013-11-18 14:34:40
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak