Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2013 > sesja 25 strona główna 

sesja 25
 Uchwała Nr XXV/211/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/195/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 13:32:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXV/212/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 13:36:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXV/213/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/166/2012 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012 i 2013 roku dla Gminy Dopiewo na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 13:44:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXV/214/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 13:47:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała Nr XXV/215/2013 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie:
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Treść uchwały


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Objaśnienia do załączników 1, 2, 3


Załącznik nr 6


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 14:39:13 Informację zaktualizowano 2013-03-11 10:30:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/216/2013 rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Witobel
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 14:55:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXV/217/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębno
Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 10:33:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXV/218/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 10:34:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXV/219/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 10:36:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXV/220/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla gminy Stęszew z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 10:38:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku