Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2013 > sesja 26 strona główna 

sesja 26
 Uchwała nr XXVI/221/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/195/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:15:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/222/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:49:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/223/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:20:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/224/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: stypendiów i nagród Burmistrza Stęszewa
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:21:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/225/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stęszewa
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:22:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/226/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:23:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/227/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Modrze
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:24:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/228/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zamysłowo
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:25:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/229/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:26:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/230/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:28:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/231/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Stęszew do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej finansowanych ze środków publicznych
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:30:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku