bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 25 strona główna 

sesja 25
 Uchwała Nr XXV/211/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/195/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 13:32:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXV/212/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 13:36:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXV/213/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/166/2012 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012 i 2013 roku dla Gminy Dopiewo na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 13:44:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXV/214/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 13:47:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała Nr XXV/215/2013 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie:
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Treść uchwały


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Objaśnienia do załączników 1, 2, 3


Załącznik nr 6


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 14:39:13 Informację zaktualizowano 2013-03-11 10:30:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/216/2013 rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Witobel
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 14:55:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXV/217/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębno
Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 10:33:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXV/218/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 10:34:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXV/219/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 10:36:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXV/220/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla gminy Stęszew z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 10:38:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl