Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2013 > sesja 31 strona główna 

sesja 31
 Uchwała Nr XXXI/269/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/195/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognosy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2013-11-18 14:23:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/270/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-18 14:25:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/271/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2013-11-18 14:27:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2013-11-18 14:28:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/273/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2013-11-18 14:31:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/274/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2013-11-18 14:32:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/275/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia: "Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"
Data wprowadzenia informacji 2013-11-18 14:34:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku