Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2013 > sesja 29 strona główna 

sesja 29
 Uchwała nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 08:51:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/256/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/168/2012 z dnia 26.IX.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 08:54:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/257/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 08:58:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działka nr ewid. 106 we wsi Piekary, obręb Piekary, gm. Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 09:04:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIX/259/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie: wydzierżawienia lokali użytkowych położonych w Stęszewie i w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 09:06:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIX/260/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 09:08:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIX/261/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 09:09:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIX/262/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 09:13:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku